Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Bijleren en jezelf ontwikkelen

Als werknemer heb je meestal al eens deelgenomen aan een opleiding, training of een studiedag. Voor een werkgever biedt het investeren in de competenties van hun medewerkers namelijk veel voordelen. En jij wil zelf waarschijnlijk ook kwaliteitsvol werken en bijblijven met de evoluties in je vakgebied. Opleiding is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid.

Los van de organisatie waarin je werkt of los van het feit of je al dan niet werkt, kan je je eigen competenties ‘beheren’. Voor je persoonlijke ontwikkeling of met het oog op een job.

Levenslang en levensbreed leren zijn een hot item, ook voor jou:

Waarom investeren in mijn ontwikkeling?
Hoe werken aan mijn ontwikkeling?
Waar liggen mijn ontwikkelingsnoden?
Mijn competenties laten erkennen?