Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Leerdoelen formuleren

Waarom is het belangrijk om bewust doelen te stellen?
Hoe ga je te werk?
Hoe ziet een goed geformuleerd doel er uit?
Valkuilen bij het stellen van doelen

Waarom is het belangrijk om bewust doelen te stellen?

 • Door doelen te stellen laat je aan je omgeving (leidinggevende, lesgever, collega’s, …) weten wat nodig is om je doel te bereiken.

 • Goed weten wat je wil bereiken maakt het kiezen van een geschikte leeractiviteit gemakkelijker. Je kan dan nagaan welke opleidingsinhoud het best aansluit bij jouw leerdoelen.

 • Leerdoelen steunen je bij het maken van afspraken over toepassing in de praktijk. Vergelijk ook regelmatig je doelen met de behaalde resultaten en stel bij indien nodig.

 • Door duidelijke doelen te bepalen richt je je focus. Hierdoor bereik je dat doel gemakkelijker.
  Voorbeeld: een boodschappenlijstje richt je focus
  waardoor je sneller klaar bent met winkelen. Vaak zijn we bezig met het bedenken en vertellen van wat we niet willen. Dit vergroot juist de kans dat we datgene bereiken wat we niet willen.

  Meer le
  zen over het richten van je focus:
  Willems Iris, Self-coaching. "Ontdek de 
  ongekende mogelijkheden van uw brein."


Hoe ga je te werk?

Je leerdoel volgt logisch gezien uit je leervraag. Denk dus na over wat je exact wil bereiken.

Volgende vragen helpen:
Wat wil ik concreet leren?
Welk nieuw gedrag wil ik tonen?
Welke oude gewoontes wil ik doorbreken?
Wat wil ik anders aanpakken in de uitvoering van m'n werk?

Tips:

 • Het opschrijven van de antwoorden helpt om hierover na te denken.
 • Stel na een eerste antwoord op deze vragen nog 4 keer de vraag “Waarom?”. Dit helpt om je doel scherper te stellen.
 • Sommige leerdoelen zijn op korte tijd haalbaar. Langetermijndoelen zijn gemakkelijker te bereiken door ze op te delen in subdoelen

Tool 'de leerdoelenmaker' van CEVORA: helpt je bij het verwoorden van je doelen.

Hoe ziet een goed geformuleerd doel er uit?

Om efficiënt met doelstellingen te werken voldoen deze best aan 5 criteria.
Doelen moeten ‘SMART’ zijn, dit staat voor:

 • Specifiek: een concrete actie, of waarneembaar gedrag
 • Meetbaar: het eindresultaat moet meetbaar zijn (je moet het kunnen zien, horen)
 • Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen
 • Realistisch: het doel moet haalbaar zijn (niet te laag of te hoog gegrepen)
 • Tijdgebonden: wanneer begin ik, wanneer is het klaar
 • model_smart

Voorbeeld:
Niet SMART geformuleerd: Ik wil Vlaamse Gebarentaal leren
SMART geformuleerd: Ik wil voor september 2016 zo goed Vlaamse Gebarentaal kennen dat ik doven en slechthorenden kan bijstaan tijdens hun trajectbegeleiding op zoek naar een gepaste job.

Meer info over SMART doelen stellen.

Valkuilen bij het stellen van doelen

Veel voorkomende fouten bij het formuleren van doelen zijn:

 • Het doel is te algemeen: hierdoor wordt je aandacht en focus niet goed gericht.
 • Er ontbreken subdoelen: onmiddellijk het einddoel willen bereiken is vaak te hoog gegrepen en daardoor ontgoochelend. Splits je doelen op in subdoelen.
 • Het doel wordt niet voldoende bijgesteld: te gemakkelijke doelen bereiken we te snel en dat motiveert niet. Te hoge doelen halen we dikwijls niet en dit werkt demotiverend. Stel je doel beter tussentijds wat bij (verhoog of verlaag je doel) om toch een stap verder te komen.

Ga naar de volgende stap: een persoonlijk ontwikkelplan opstellen.