Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Leren bespreken met je leidinggevende

Een optimaal gesprek met je leidinggevende over je leer- en opleidingsnoden vraagt een goede voorbereiding.  Enkele vragen die je jezelf kan stellen:

  • Wat zijn mijn verbeter- en ontwikkelpunten?
  • Waar liggen mijn ambities?
  • Wil ik doorgroeien naar een andere functie?
  • Wat moet ik daarvoor doen?

 Op basis van jouw antwoorden stel je een lijstje met bespreekpunten op.

Er zijn verschillende 'soorten' van personeelsgesprekken tussen werknemer en werkgever. In elk van deze gesprekken kan je je leernoden aan bod brengen.

Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren van de medewerker.

 • beide partners hebben een gelijkwaardige positie.
 • Het doel van het gesprek is het functioneren van de medewerker onder de loep nemen. Wat gaat er goed? Wat kan worden verbeterd? Hoe kunnen verbeteringen tot stand worden gebracht?
 • Een functioneringsgesprek eindigt met concrete afspraken die gaan over bvb: het volgen van opleiding, de wijze van samenwerking, wegwerken van praktische problemen ....

Beoordelingsgesprek

In een beoordelingsgesprek staat het functioneren van de medewerker in de afgelopen periode centraal.

 • In tegenstelling tot de andere personeelsgesprekken, is een beoordelingsgesprek meer een eenrichtingsgesprek en zijn de verhoudingen tussen leidinggevende en werknemer ongelijkwaardig.
 • De leidinggevende geeft een oordeel over het functioneren van de medewerker, die natuurlijk het recht heeft om te reageren, maar zonder invloed op het oordeel.
 • Na het gesprek wordt een actieplan opgesteld waarin afspraken over te volgen opleidingen opgenomen kunnen worden.

Ontwikkelingsgesprek of POP-gesprek

POP staat voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan. In het POP-gesprek krijgt de medewerker de kans zijn of haar loopbaanwensen ter sprake te brengen. Deze worden afgezet tegen de mogelijkheden van de organisatie.

 • Het POP wordt hierdoor een soort van ontwikkelcontract tussen beide partijen. POP-gesprekken zijn goed te koppelen aan de uitkomsten van functioneringsgesprekken.
 • Waar bij functioneringsgesprekken ook naar het functioneren in de voorbije periode wordt gekeken, beperkt een POP gesprek zich tot de bespreking van toekomstverwachtingen.

Sommige organisaties voeren al standaard beoordelings-, functionerings- en/of POP-gesprekken met hun medewerkers. Als dit niet het geval is, dan kan je steeds zelf een gesprek vragen aan je leidinggevende. Je doet er goed aan dit gesprek voor te bereiden.

Hulp bij het voorbereiden van je gesprek

Klik voor tips die je helpen bij het voorbereiden van je gesprek met je leidinggevende op volgende links. 

 • PortfolioEen portfolio werpt een blik op al verworven competenties en het bundelt de bewijsstukken ervan. Het geeft een beeld van je ontwikkeling en je leerproces. In een portfolio breng je je competenties en talenten in kaart:
  • Wat je deed tijdens je loopbaan,
  • opleiding en vrije tijd, wat je daaruit leerde,
  • wat je belangrijk vindt,
  • hoe je jezelf nog wil ontwikkelen.

Ga je behoeften aan opleiding na