Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Meer resultaat halen uit opleiding

Het succes van wat je leert wordt grotendeels bepaald door de factor ‘gelegenheid’: kan en mag jij als deelnemer aan een opleiding het geleerde achteraf toepassen in de praktijk? Alleen als je dat mag en kan is de vorming écht effectief geweest! Men spreekt dan ook van ‘transfer’ van leren. Want transfer is er wanneer je datgene wat je geleerd hebt in een opleiding of training, ook effectief toepast op de werkplek.

Soms kom je hierbij als deelnemer een aantal hindernissen tegen waar je extra ondersteuning bij nodig hebt. Het goede nieuws is: veel van deze hindernissen kan je voorkomen.

Hieronder vind je een aantal adviezen en tips om:

Je voor te bereiden op een opleiding
Het leerproces tijdens een opleiding te verbeteren
Te evalueren en na te denken over het geleerde na de opleiding 
Het geleerde blijvend toe te passen in je dagelijkse werk