Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Waarom investeren in mijn ontwikkeling?

                             Wist je dat?
  Gemiddeld 50% van de kennis is na 7 jaar verouderd.

Werken aan je professionele ontwikkeling

 • Toekomstgericht: Om je kansen op werk te verhogen of te behouden. De kans dat je ooit van baan zal veranderen is vandaag groter dan ooit.
  Een werkgever kiest voor een werknemer die bereid is bij te leren, die ook in andere functies inzetbaar is, die kan omgaan met nieuwe kennis en informatie, ...
 • Specialiseren: Je wil je verder toeleggen op één bepaald onderdeel van je job, een welbepaalde doelgroep, een specifieke dienst of speciaal product.

 • Om mee te kunnen met nieuwe vormen van werken of overleg. Denk aan jobrotatie of zelfsturende teams,...

 • Jobinhoud: In heel wat vakgebieden is het noodzakelijk dat je op de hoogte bent van de nieuwste regels en richtlijnen. Dat geldt voor verpleegkundigen, laboranten, koks … en andere specialistische beroepen. Sommige organisaties moeten ook voldoen aan opleidingseisen opgelegd door de overheid.

 • Om jezelf te verbeteren. Soms zijn bepaalde aspecten van je werk voor verbetering vatbaar. Krijg je als diensthoofd bijvoorbeeld te maken met conflicten op de werkvloer en vind je het moeilijk om hiermee om te gaan? Dan kan je eventueel een cursus conflicthantering volgen. Of misschien wil je algemene of sociale vaardigheden bijschaven.

Goed om weten: Je professionele ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen jezelf en de organisatie waarin je werkt (of vrijwilligerswerk doet). Als werknemer wordt van jou verwacht dat je zelf je ontwikkeling in de hand neemt, maar je hebt evengoed recht op ondersteuning van je werkgever hierbij.

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling

 • Jezelf blijven uitdagen, werkmotivatie behouden, burnout tegengaan.
 • Inspelen op interesses en uitdagingen, je werk of hobby beter uitoefenen.
 • Technologische vernieuwingen: PC gebruik, sociale media, internetbankieren ….
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen: bestuurslid van een vereniging, politiek mandaat ….

Investeren in je persoonlijke ontwikkeling geeft voldoening. Als je iets doet dat bij je past dan voel je je goed.

Ga er nu mee aan de slag

Meer lezen

Blogpost 'levenslang leren: waarom je nooit moet stoppen met nieuwe dingen te leren?' 

Houd je zaag scherp: een pleidooi voor een leven lang leren

7 redenen om te blijven leren