Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Terug 

Relevante vragen voor het sociaal overleg over het opleidingsplan

Praten over het opleidingsplan is op zich niet moeilijk. Vaak ligt er een tekst of een schema met concrete opleidingsvoorstellen voor. Maar … Hoe kom je tot een fundamenteel gesprek over het leerbeleid in je organisatie? Deze vragenlijst kan je hierbij helpen. Niet alle vragen moeten aan bod komen. Pik er die vragen uit die nu het meest helpen om stappen vooruit te zetten in de richting van een hedendaags en kwalitatief leerbeleid. Het is vooral een kwestie van het gesprek aan te gaan, van samen op te sporen waar tekorten en uitdagingen zitten, en zo de koers voor verdere uitbouw van het leren in jouw organisatie uit te zetten.

Ontwikkelnoden
Het opleidingsplan is het resultaat van een analyse van de behoeften. Hierbij vertrekt men vanuit de noden van de organisatie, van de teams en van de individuele medewerkers.

•    Voor welke veranderingen staat onze organisatie? Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig (op kortere en ook op langere termijn) om deze te implementeren? 
•    Zijn er noden die naar boven zijn gekomen maar die geen plaats hebben gekregen in het plan? Waarom is dat? Hoe worden er hierrond keuzes gemaakt? 
•    Hebben we met de opleidingsinitiatieven van vorig jaar alle behoeften beantwoord? Moeten we hiervan thema’s opnieuw oppakken?

Doelgroepen 
Onderzoek toont aan dat niet iedereen evenveel met opleiding aan de slag gaat. Hoe zit dit in onze organisatie?

•    Krijgt iedereen evenveel kansen om opleiding te volgen? Blijkt dit uit de cijfers van het voorbije jaar? 
•    Is er voldoende aandacht voor de vorming van laaggeschoolde medewerkers? 
•    Voor medewerkers in ondersteunende functies? Bijv. administratief personeel of de poetsdienst? 
•    Is er voldoende aandacht voor de verschillende generaties op de werkvloer en hoe zij leren? Wat bieden we ‘ervaren’ medewerkers?

Leeraanbod
Anno 2020 kunnen we er niet omheen. We kunnen niet langer alleen op klassieke cursussen inzetten. We moeten mee met de technologische evoluties.

•    Welke leervormen bevat het opleidingsplan? Waarom wordt er gekozen voor een bepaalde opleidingsvorm? 
•    Is er al aandacht voor nieuwe leervormen? Bijv. webinars, games, deelname aan social media-groepen, virtual reality? 
•    Hoe kunnen we in onze organisatie deze leervormen een plaats geven? Hoe krijgen we zicht op het aanbod dat er al bestaat? Wie zijn mogelijke partners?

Randvoorwaarden
Opleiding en leren vereisen middelen. Tijd en geld. Maar ook de nodige accommodatie, ICT-systemen, duidelijke afspraken en procedures.

•    Is het voor de medewerkers duidelijk wie welke opleidingen kan volgen? Hoe deze in de werkuren vallen? Op welke budget ze beroep kunnen doen? Waar ze vragen voor opleiding kunnen stellen? 
•    Is voor alle geplande opleidingen bekeken of de duur toereikend is om de werknemers de kans te geven om ook echt te leren en na de opleiding met het geleerde aan de slag te gaan? 
•    Houdt de planning rekening met de aansluiting van de opleidingen op de praktijk? Krijgen medewerkers de tijd en ruimte om wat ze leren te oefenen? Wordt er rekening gehouden met drukke perioden? Wordt er vervanging gepland voor een werknemer die een opleiding volgt? (zodat het werk zich niet opstapelt?) 
•    Worden de direct leidinggevenden geïnformeerd?  Zijn ze het eens met de doelstellingen van de opleiding? Garanderen ze een opvolging op de werkvloer?

Leercondities op de werkvloer 
Heel veel leren gebeurt gewoon tijdens het werken. De manier waarop het werk georganiseerd is, de faciliteiten die er zijn, scheppen leerkansen of kunnen belemmerend werken.

•    Wat gebeurt er om de motivatie voor leren en opleiding te stimuleren? 
•    Is er aandacht voor het ‘informeel’ leren tijdens het werken zelf? 
•    Mag er geëxperimenteerd worden met nieuwe tools, kaders, gedrag? 
•    Hoe wordt er naar fouten gekeken?

Visie
In de ideale wereld heeft elke organisatie een visie op het ontwikkelen van zijn medewerkers en zijn er afspraken rond wie wat opneemt om het leerbeleid in de organisatie te realiseren.

•    Is er een uitgeschreven visie op leren en opleiding? Hoe komt die tot bij alle medewerkers? Is deze nog voldoende actueel en afgestemd op de veranderingen die onze organisatie kenmerken? •    Wat leeft er rond opleiding en leren op de werkvloer? Waar wordt hierover gesproken? Hebben we een zicht op de leercultuur? 
•    Welke rol hebben de direct leidinggevenden op de werkvloer? Hebben zij expliciete opdrachten in het leerbeleid? Welke zijn dit?

Meer

Het opleidingsplan: een gedeelde verantwoordelijkheid (blog)