Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

De rol van de werknemersvertegenwoordiging

Als syndicaal afgevaardigde kan je een belangrijke rol spelen in de organisatie als het gaat om het VTO-beleid. Wanneer je organisatie bijvoorbeeld minder werk maakt van vorming voor bepaalde (kansen)groepen zoals laaggeschoolden of 50-plussers, is het jouw taak om op te komen voor het recht op een aantal vormingsdagen per werknemer per jaar, vastgelegd in CAO’s.

Bij elke stap binnen het VTO-proces kan de syndicale delegatie of ondernemingsraad van nut zijn. Een greep uit de mogelijkheden:

  • Zicht krijgen op wat er gebeurt inzake vormingsactiviteiten onder andere door de sociale balans die op de ondernemingsraad wordt gepresenteerd of de aanvragen voor opleidingssubsidie die mee moet worden goedgekeurd.
  • Mee goedkeuren van - en toezien op de uitvoering van - het opleidingsbeleidsplan.
  • Initiatief nemen of helpen bij het opsporen van opleidingsbehoeftes.
  • Werkgevers, maar zeker ook werknemers, overtuigen van het belang van een bepaalde opleiding bv rond veilig werken of omgaan met stress.

Meer info over de ondernemingsraad 
Nuttige regelgeving 
Sociale balans