Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Nuttige regelgeving

Vorming, training en opleiding is een thema waarover afspraken (kunnen) worden gemaakt tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers in een cao of collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie over deze afspraken kan je je informeren bij je vakbond. Wil je zelf op zoek gaan?
Alle sectorale cao’s vind je hier: Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Werk je voor een OCMW of gemeentebestuur? Dan vind je meer info in het OCMW-decreet art.110 of het gemeente-decreet art.111.