Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Mijn competenties laten erkennen

terug

Via een diploma of getuigschrift kan je aantonen wat je weet en kan. Maar in de praktijk doe je ook veel ervaringen op en deze zijn ook erg waardevol.

Het is interessant om wat je leerde buiten de school officieel in kaart te brengen. We spreken dan van 'erkennen van elders/eerder verworven competenties' (EVC):

 • Om vrijstellingen te behalen in een opleiding die je wil volgen.
  > Meer info ? Of ga bij de instelling waar je wil studeren op zoek naar informatie over hun 
  “EVK/EVC (vrijstellings)procedure”.

 • Om sterker te staan wanneer je gaat solliciteren.
  Als je alles wat je weet en kan in 
  kaart brengt is het gemakkelijker om een werkgever te overtuigen van je kunnen. Het geeft je ook meer zelfvertrouwen.
 • Om aan te tonen dat je goed bent in een job, ook al heb je hiervoor geen diploma of attest.
  Dat kan via het behalen van een ervaringbewijs. Dit officieel document van de Vlaamse Overheid bewijst dat je een job al doende hebt geleerd.