Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Opleiding: een gedeelde verantwoordelijkheid

Er is een vormingsrecht maar ook een vormingsplicht.

Het realiseren van een brede inzetbaarheid van mensen is zowel in het belang van de organisaties als van de mensen die er tewerkgesteld zijn. Via opleiding en vormingsactiviteiten versterken werknemers hun competenties zodat ze breed inzetbaar zijn.

Als medewerker heb je recht op informatie en opleiding in verband met de uitoefening van je functie. Van de organisatie mag je verwachten dat ze zicht heeft op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, dat ze investeert in het op peil houden van je competenties en dat ze je hier de tijd voor geeft.

Opleiding is tegelijkertijd een plicht. Als medewerker moet je ook zelf werken aan je competenties. Organisaties vragen van medewerkers dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling. Ze verwachten dat medewerkers hun kennis bijschaven en hun competenties gericht willen ontplooien. Daarbij past ook dat zij hierin tijd en energie investeren.

Hoe je tot deze gedeelde verantwoordelijkheid komt?
Het sleutelwoord hierbij is overleg. Wanneer er een goed overleg mogelijk is tussen werknemer en werkgever, kan er harmonie in het opleidingsbeleid komen.