Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Het leer- en opleidingsbeleid van de organisatie

Een leer- en opleidingsbeleid, wat is dat? Dit is het beleid dat jouw organisatie voert om z'n medewerkers en teams/afdelingen te ontwikkelen. Het geeft antwoord op volgdende vragen: wat moet er precies ontwikkeld worden, bij wie en waarom? Hoe realiseren we deze ontwikkelingen en welke middelen zetten we hierbij in?

Benieuwd hoe het leer- en opleidingsbeleid er in jouw organisatie uitziet? Je vindt het terug in

•    Het opleidingsbeleidsplan
•    Het opleidingsjaarplan

Het opleidingsbeleidsplan bevat een aantal samenhangende uitgangspunten over de doelstelling en inrichting van het leren en opleiden in de organisatie. Het beschrijft de ambities en de kaders voor de activiteiten die plaatsvinden om medewerkers op te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling.

Het opleidingsjaarplan is een praktisch en gedetailleerd plan. Hierin staat wie, wanneer, met welk doel en tegen welke kosten wordt opgeleid.

Niet alle organisaties hebben zo’n uitgewerkt beleidsplan of jaarplan. Dat neemt niet weg dat er waarschijnlijk wel een beperktere invulling van de visie op leren en opleiding of enkele afspraken rond de manier waarop men hier in de organisatie mee om gaat, op papier staan. Kijk eens na wat je hierover eventueel in het arbeidsreglement of in het kwaliteitshandboek terug vindt en/of bespreek dit met je leidinggevende. Je organisatie is er op één of andere manier mee bezig en het is belangrijk als werknemer dat je weet wat kan en mag in dit verband.