Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Maak een plan

Maak zo snel mogelijk na de opleiding een lijst met punten waar je aan wil werken. Formuleer een doel. Wat wil je tegen wanneer bereiken?

Oefen of verander niet te veel tegelijk. Kies één of twee aandachtspunten uit. Schrijf ze op of maak er een tekening van, dat helpt je om te focussen. Of plak een post-it met dit aandachtspunt in je agenda of op je scherm ter herinnering.

 • Oefen in veilige omstandigheden

  Je vertrouwde werkmethode loslaten vraagt wat moed. Creëer een veilige oefenomgeving waarin je fouten mag maken. Overleg met je leidinggevende wie eventueel meekijkt over je schouder of feedback geeft.

 • Bouw voldoende ervaring op

  Durf experimenteren met wat je leerde en houd dat lang genoeg vol. Nieuw gedrag (het gebruiken van een nieuwe techniek, …) leer je maar door te oefenen en fouten te maken. Leg de lat in het begin ook niet te hoog.

 • Houd een toepassingsboek bij

  Noteer welke actie je wanneer hebt ondernomen en met welk resultaat. Je kan dit aanvullen met vragen, achtergrondinformatie, situaties die je wil voorleggen aan je team, ... Dit dagboek laat zien of je het geleerde ook echt inzet in je dagelijks werk. Handig om later nog eens terug op te pakken.

 • Voorkom het hervallen in oude gewoontes

  Onderzoek even waarom je opnieuw in oude gewoontes vervalt. Denk na wat je verhindert om de nieuwe kennis toe te passen. Dit kunnen zowel zaken in je omgeving zijn als persoonlijke eigenschappen. Bepaal vervolgens hoe je dit stap per stap kan voorkomen.

 • Leg een moment vast voor een stand van zaken

  Plan nu al een moment in je agenda om na te gaan hoever je staat. Ga na:

 • Welke acties kon je al realiseren? Welke nog niet?
 • Wat houd je tegen?
 • Welke stappen kun je zetten om je actiepunten waar te maken? Wat is daarvoor nodig en wie kan je helpen?
 • Wanneer je alle actiepunten hebt gerealiseerd: wat kun je verder ondernemen om je nog meer te bekwamen?
  Tip
  : Leuk om te doen is een briefje posten aan jezelf, waarin je een aantal actiepunten opneemt. Je kan deze brief dan openmaken op het vooraf vastgelegde moment. Spreek dit eventueel af met je leermaatje of je leidinggevende.
 • Communiceer je plan

  Vertel de mensen om je heen wat je gaat doen. Prikkende ogen in de rug geven een extra drive om het vol te houden. Je collega’s en je leidinggevende zullen vragen hoe het gaat. Of vraag aan iemand om je hier regelmatig over te bellen.