Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Een opleidings(jaar)plan opstellen

Wanneer de opleidingsbehoeften zijn gedetecteerd en geanalyseerd op relevantie, urgentie, prioriteit enzovoort en de leervragen in doelstellingen zijn geformuleerd, is er al heel wat werk verzet om te komen tot een opleidings(jaar)plan.

Bij de opmaak van een opleidings(jaar)plan is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende manieren van leren Ún met de praktische consequenties.