Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

SYSTEMATISCH EN GESTRUCTUREERD BELEID

terug

Een systematische aanpak van je vormingsbeleid vraagt een bewust planningsproces. De uitgangspunten van het wat, waarom, hoe en waarmee leren in de organisatie worden omschreven.

Een mogelijk werkmodel: de kwaliteitscirkel van Deming

Een creatief hulpmiddel om het VTO proces gericht en dynamisch te sturen is de Kwaliteitscirkel van Deming.

kwaliteitscirkel

Het systematisch doorlopen en (her)lopen van de fasen uit de cirkel helpt je om bewust met je vormingsbeleid bezig te zijn en te blijven.

De cirkel beschrijft vier belangrijke stappen:

Plan
Do
Check
Act 

Voorbeeld uit de praktijk:

Stijn vzw

Enkele andere methodes