Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

GEDRAGEN BELEID

terug

Een effectief opleidingsbeleid is strategisch ingebed in het geheel van het beleid.

Hoe kan je dit realiseren?  Begin met het maximaal betrekken van alle belanghebbende partijen of stakeholders. Overleg is essentieel bij de ontwikkeling en invoering van een VTO beleid.

Vermijd dat enkel de vormingsverantwoordelijke en de medewerkers direct betrokken zijn bij het vormings- en leerbeleid van de organisatie.

Waarom diverse partijen betrekken?
Wie waarvoor betrekken?
Hoe iedereen betrekken?

"Als VTO-co÷rdinator vind ik het erg belangrijk om voldoende op de werkvloer te komen. Ik wil geen vormingsbeleid van achter mijn computer voeren."
Ilse Bockstaele, stafmedewerker medewerkersbeleid en VTO-co÷rdinator vzw De Bolster