Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Van opleidingsnood tot plan

Weet jij 'waarom' je een VTO-activiteit organiseert of op welke 'behoefte' deze een antwoord geeft?
Een planning maken van opleidingsacties vraagt om een goed vooronderzoek. Investeer in de voorbereidingsfase en laat je opleidingsacties efficiŽnt en effectief verlopen.
Werk stapsgewijs:

1.    Maak werk van het leer- en opleidingsbeleid in je organisatie
2.    Maak een analyse van waar je organisatie momenteel staat
3.    Inventariseer en analyseer leerwensen en opleidingsbehoeften 
4.    Formuleer leerdoelen
5.    Maak een opleidings(jaar)plan