Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Het leer- en opleidingsbeleid van een organisatie

Welk beleid voert jouw organisatie om zijn medewerkers en teams te ontwikkelen?
En hoe kan je hier in je eigen organisatie rond werken?
Hieronder een overzicht van de verschillende instrumenten die je daarbij helpen.

het opleidingsbeleidsplan
het opleidings(jaar)plan
het teamontwikkelingsplan (TOP)
het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Kies er die instrumenten uit die voor jullie nuttig zijn.
De grootte van je organisatie kan bijvoorbeeld de keuze bepalen.

Investeren in de uitbouw van het leer- en opleidingsbeleid is een middel is om medewerkers beter te laten functioneren. Als bovenstaande planningsinstrumenten enkel leiden tot een “papieren” leer-en opleidingsbeleid dan is het doel voorbij geschoten.