Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Waar staat mijn organisatie momenteel?

Volgende instrumenten helpen je een opleidingsbeleids- en jaarplan opmaken. Ze geven een overzicht van elementen die belangrijk zijn als je een kwalitatief leer – en opleidingsbeleid wil. Je kan ze ook gebruiken om na te denken over beleidsveranderingen.

Checklist opleidingsmanagement
Dit instrument helpt je een jaarlijks actieplan opstellen. Je beoordeelt zowel de bestaande situatie als de gewenste situatie omtrent ontwikkeling van medewerkers.

Checklist: naar een strategisch vto-beleid 
Gebruik deze wegwijzer bij het werken aan je opleidingsbeleidsplan. De checklist richt de aandacht op de verschillende aspecten van een strategisch VTO-beleid.

Positioneren en professionaliseren van leren 
Dit model laat je toe om de bouwstenen voor leren in je organisatie te versterken.  Waar staan we nu? Waar willen we naartoe?

Reflectie- en actie-instrument: Werken aan werkgoesting is werken aan leergoesting

Heeft jouw organisatie de kritische condities in huis om leeromgevingen te ontwikkelen? Ga het na met dit instrument. Vertrekt vanuit de vaststelling dat “werkgoesting” sterk samenhangt met het creëren van krachtige leeromgevingen.

Leerscan
Er is sprake van een positief leerklimaat indien leren binnen uw organisatie als iets aantrekkelijks en plezierigs wordt beschouwd. Deze tool van Vlerick is bedoeld om na te gaan in welke mate er een zo een leerklimaat heerst in uw bedrijf.