Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Zelf doen of uitbesteden ?

Je kan een opleiding zelf organiseren (interne opleiding) of je kan dit laten doen (externe opleiding). Bekijk voor elke opleiding welke keuze het best past. Vraag je vooral af: wat draagt het meest bij tot de kwaliteit van VTO in mijn organisatie?
Baert, De Witte en Sterck reiken zinvolle indicatoren aan:

Indicatoren om externen in te schakelen
Indicatoren om de opleiding door een eigen werknemer te laten geven
Instrumenten

Indicatoren om externen in te schakelen:

-    De aanbieder heeft een goede reputatie
-    Er is een conflictueuze sfeer in je organisatie
-    De leervraag is gericht op het doorbreken van een bestaande cultuur
-    Je vindt het van groot belang om innovatieve ideeën in de organisatie te halen
-    Er is een goed, kwalitatief kant-en-klaar aanbod beschikbaar op de externe markt
-    Je organisatie wil zich focussen op zijn kernactiviteiten en kiest ervoor al de rest uit
     te besteden
-    De externe instantie is bereid, tegen een aanvaardbare kostprijs, een programma op maat
     te ontwerpen
-    De prijs van het externe aanbod is gelijk of lager in vergelijking met interne ontwikkeling
     en uitvoering
-    De VTO activiteit heeft mogelijk een strategische implicatie of gaat over gevoelige thema’s
     (ethiek, attitudes …)
-    De inhoud mag enkel gegeven worden door gecertificeerde trainers vb. Triple P (Positive
     Parenting Program)
-    De externe aanbieder is vertrouwd met de social profit sector/ je subsector/ je organisatie
     OF wil zich daarop afstemmen
-    ...

Indicatoren om de opleiding zelf te geven:

-    Veiligheid en geheimhouding spelen een belangrijke rol
-    Via de opleiding wil je de eigen organisatiecultuur doorgeven
-    Enkel de organisatie zelf beschikt over de nodige didactische instrumenten
-    De training is gericht op zeer organisatie- of functiespecifieke vaardigheden
-    Flexibiliteit qua tijdstip, inhoud, organisatie van de opleiding is erg belangrijk
-    Er zijn werknemers met inhoudelijke knowhow, didactische competentie én tijd
-    Je wil directe controle houden over de inhoud en het verloop van de VTO-activiteit
-    Er zijn voldoende deelnemers in de eigen organisatie om de ontwikkeling van de opleiding
     rendabel te maken
-    Het loont de moeite om de expertise toch zelf te verwerven, ook al is die nu nog niet
     aanwezig (omwille van kostprijs, regelmatig herhalende opleiding, aansluitend bij de
     kernactiviteit van de organisatie ….)
-    ...

Instrumenten

- Checklist: Opleidingskost bij samenwerking met externe opleider
- Checklist: Opleidingskost van opleiding door interne opleider
- Checklist: Kan er intern opgeleid worden?