Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Aan de slag met standaardformulieren

Je kan je leerbeleid ‘handen en voeten’ geven door het gebruik van een aantal standaardformulieren.

Nuttige formulieren voor werknemers:

Dit heeft volgende voordelen:

  • standaardformulieren zijn tijdsbesparend
  • het legt afspraken op een eenvoudige manier vast
  • het maakt de opvolging van vormingsactiviteiten gemakkelijker
  • sjablonen zorgen voor uniformiteit (een logische en consequente aanpak)


Bovendien al gedacht aan het registreren van leren en opleidingen?