Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Instrumenten voor het registreren van opleiding

Het is opvallend hoe weinig organisaties een goed zicht hebben op voorbije opleidingsacties. Exacte informatie over doelstellingen, inhouden en resultaten van opleiding worden vaak niet geregistreerd.

Leeractiviteiten zijn nochtans een investering. Als je die investering nergens ‘boekt’, gaat ze verloren.

"Een grote uitdaging op het vlak van opleiding en ontwikkeling voor ons, is om zoveel mogelijk leermomenten zichtbaar te krijgen. Vaak gebeurt er vorming op de vloer zonder dat het zo benoemd wordt en dat als leren geregistreerd wordt." Goedele Laureyssens en Robie Van Mieghem, verantwoordelijken opleiding en personeel Kringwinkel Antwerpen

Waarom is het registreren van opleidingen zinvol?
Welke gegevens registreren?
Administratieve tools?