Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Evalueren op vier niveaus

Als je VTO-activiteiten evalueert weet je beter of ze voldoen aan de noden en doelen van de medewerkers en organisatie. Het brengt de kwaliteit en het effect van de opleiding in kaart.

Resultaten van een evaluatie kunnen ook toekomstige VTO-beslissingen bepalen. Dit kan dan weer leiden tot een bijsturing van het opleidingsplan, meer Return on Investment of meer tevreden medewerkers.

Wat wil je weten?

  • Wil je de tevredenheid van de deelnemers kennen?
  • Wil je de kwaliteit van een opleidingsverstrekker evalueren?
  • Wil je lessen trekken voor de toekomst van het VTO-aanbod in je organisatie?
  • Wil je nagaan welk effect je bestaande VTO-aanbod heeft op de motivatie van je medewerkers?  

Elke vraag vergt een andere aanpak. Daarom kan je evalueren op verschillende niveaus. Evaluatie wordt complexer en duurder naarmate je op een hoger niveau komt, maar wel zinvoller.

Het niveau waarop je evalueert hangt samen met:
- het soort opleiding,

- de tijd die je kan investeren

- wat je eruit wil halen


Hoe gaan jullie op dit moment om met evaluaties?  Evaluatie als verplicht ritueel waarbij je gegevens verzamelt om er vervolgens niets mee te doen, heeft weinig zin.

Je hoeft niet altijd alle VTO-activiteiten te evalueren. Dit hangt af van de activiteiten, de doelstellingen en de noden van de organisatie.

Vier traditionele evaluatieniveaus (Kirkpatrick)

Evaluatie van de tevredenheid van de cursisten
Evaluatie van de leerresultaten
Evaluatie van het effect op het gedrag op de werkplek
Evaluatie van de impact op de organisatie


Aanvullend hierop kan je volgens Phillips ook de
Return on Investment (ROI) meten. Bij deze evaluatie zetten we de effecten van het leerbeleid van een organisatie om in financiële voordelen.

The learning Transfer Evaluation Model (Thalheimer)

 De effectiviteit van opleiding kan je op 3 niveaus meten: 
1.    ‘Awareness’: de pure informatie-overdracht die plaats vindt in de vorming
2.    ‘Performance’: de hulpmiddelen in de vorming die helpen te onthouden en toe te passen wat er geleerd werd
3.    ‘Performance assistance’: de hulpmiddelen/ondersteuning op de werkvloer die helpen om toe te passen wat er geleerd werd

Evalueren op niveau 3 vraagt een andere vraagstelling in evaluatieformulieren.

Voorbeeld 

Meer weten?

Website https://www.worklearning.com/
Boek Performance-focused Smile Sheets, Will Thalheimer (2016)


Product- en procesevaluatie, het onderscheid:

Productevaluatie
 = inschatting van de effectiviteit

Procesevaluatie
 = inschatting van de efficiëntie

Na deze evaluatie weet je of je het bestaande aanbod dient te behouden of aanpassen.

Lost de activiteit de huidige ontwikkelingsbehoeften in? Is het bestaande aanbod een antwoord op een actuele vraag?

Deze evaluatie geeft aan of je de inhoud of de vorm van VTO-activiteiten dient bij te sturen. Zodat ze maximaal aansluiten bij de behoeften van de (potentiële) deelnemers.

Sluit de inhoud aan bij de verwachtingen van de deelnemers? Ligt het tempo niet te hoog/laag? Is de documentatie voldoende? ...Welke evaluatie je ook kiest, zorg dat het werk dat je erin stopt effectief is en rendeert
.

Stel jezelf daarom volgende vragen:

  • Wie zal de evaluatiedata gebruiken en waarvoor?
  • Hoe verzamelen we de data en hoe stellen we ze voor?
  • Meten we best op individueel niveau of op groepsniveau?
  • Welke leerresultaten moeten we meten om de doeleinden te kunnen bereiken?
  • Wat is de link tussen leerresultaten en specifieke leeractiviteiten uit de opleiding?

Op zoek naar een instrument voor procesevaluatie van je vormingsbeleid? Steunpunt Jeugd ontwikkelde de Kwavoscoop, een zelfevaluatieinstrument voor kwaliteitsvolle vorming in het jeugdwerk.