Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Verslag uitbrengen over de opleidingsactiviteit

De bedoeling van evaluatie is dat je er iets mee doet. Zorg er dus voor dat je de juiste gegevens aan de juiste personen bezorgt. Als je wil dat er een bijsturing komt, dan stem je best de rapportering af naar vorm, volume en presentatietechniek. Niet alle actoren hebben dezelfde informatie nodig.

Wat rapporteren aan wie:

Deelnemers: de gevolgde opleiding, leerresultaten, storende factoren, algemene informatie over de organisatieresultaten, wat er met hun suggesties en opmerkingen over de opleiding gebeurd is en eventueel geplande follow-up.
Opleider: gegeven opleiding, informatie over de tevredenheid van de deelnemers, synthese van de suggesties en opmerkingen van de deelnemers, synthese van de bekomen leerresultaten, storende factoren en eventueel geplande follow-up.

Leidinggevende: namen van de medewerkers en de gevolgde opleiding, synthese van de tevredenheid en de bemerkingen van de deelnemers, synthese van de leerresultaten, organisatieresultaten, organisationele factoren die de transfer afremmen of bevorderen, afstemming tussen de opleidingsverantwoordelijke, de leidinggevende en de opleider en eventueel geplande follow-up.

Werknemersafgevaardigden: de sociale balans wordt voorgelegd op de ondernemingsraad of CPBW.

Management/Raad van Beheer: categorie van betrokken medewerkers en gevolgde opleidingen, synthese van factoren die storen of bevorderen, good practices, organisatieresultaten, kosten-baten analyse en te overwegen follow-up.

Overheid: de sociale balans of volgens sectorspecifieke richtlijnen.

Tips:

  • Let op met het verspreiden van individuele informatie over elke deelnemer.
  • Zorg ervoor dat diegenen die de informatie ontvangen, dit niet beschouwen als ‘goed om weten’ maar er daadwerkelijk mee aan de slag gaan.
  • Het is nuttig om in je organisatie te weten wie welke opleiding gevolgd heeft en wie dus een bepaalde expertise bezit. Registreer deze informatie.