Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

TOEPASSING VAN HET GELEERDE

De leertransfer, of het toepassen van wat medewerkers leren in een VTO-activiteit op de werkplek, vraagt aandacht.

Verschillende factoren
kunnen de transfer op de werkplaats aanmoedigen of bemoeilijken. Deze factoren zijn toe te wijzen aan:
* de werknemer
* de opleider
* de collega’s
* de leidinggevenden of de directie.

Haal meer effect uit leeractiviteiten

Bevorderende factoren voor leertransfer
Instrumenten: transfer-formulieren
Tips en meer info over transfer

Hoewel driekwart van de leidinggevenden en HR-verantwoordelijken (74,5%) zegt te checken of medewerkers daadwerkelijk iets hebben geleerd van een opleiding, controleert amper de helft (56,6%) of het geleerde ook wordt toegepast.

Slechts 30,1% van de medewerkers zegt dat deze controle gebeurt. In de praktijk gaat men dus weinig na of de leertransfer daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en tot resultaat heeft geleid.

~ Kluwer Learning Indicator 2012