Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Waarom levenslang leren?

Leren is actueler dan ooit.

De termen ‘levenslang en levensbreed leren’ en ‘competentieontwikkeling’ zijn opvallend aanwezig in vakliteratuur voor personeelsverantwoordelijken, in nationale en internationale beleidsnota's, ... 
Ook in een kennisintensieve sector als de social profit staat levenslang leren hoog op de agenda. Medewerkers maken er de kern uit van de werking.

Sta ook hier even bij stil:
"Wat als ik m'n mensen opleiding laat volgen en ze vertrekken? Wat als ik ze niet opleid en ze blijven?" (Peter Russian)Argumenten voor levenslang leren
Leren in de social profit in cijfers