Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Levenlang leren …. Een must ?!

In de social profit, een sector die meer dan 80% van zijn subsidies spendeert aan personeel, is het evident om te investeren in medewerkers. Zij zijn hét belangrijkste kapitaal en vormen dé sleutel tot een kwalitatieve en professionele zorg-, hulp- of dienstverlening.

Voldoende gemotiveerd, deskundig en up- to -date opgeleid personeel vormen een cruciale basis om te beantwoorden aan de uitdagingen waar de sector voor staat:

 • Innovaties: hoogtechnologische innovaties, ICT innovaties, sociale innovaties …. zorgen ervoor dat werkwijzen voortdurend veranderen en kennis razendsnel veroudert. Technieken worden verfijnder en meer gedifferentieerd. 

  “Vandaag blijft een functiebeschrijving hooguit twee jaar geldig. Vroeger was dat nog vijf 
  jaar. Elke medewerker wordt zelf verantwoordelijk om zijn vaardigheden en ervaring voortdurend aan te scherpen om zo zijn inzetbaarheid te verzekeren.” 
  Philippe Lacroix, managing director van Manpower België-Luxemburg

 • Zorg wordt multidisciplinair en vereist een goede samenwerking tussen alle actoren. De nieuwe aanpak vraagt een doorgedreven zorgmanagement. Socialprofit-organisaties intensifiëren het contact met andere maatschappelijke actoren.

 • De moderne klant gaat anders om met de dienstverlening. Er wordt een steeds professionelere aanpak gevraagd en social profit medewerkers moeten samenwerken met en verantwoording afleggen aan hun klanten (bv. toename van de aandacht voor cliëntenparticipatie en familiebetrokkenheid). Er is een sterke evolutie naar een aanbod op maat, en van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde aanpak.

 • Het grote aantal knelpuntberoepen in de sector en de verouderende werknemerspopulatie, dagen uit om als organisatie aantrekkelijk te zijn voor de huidige en toekomstige werknemers. Organisaties moeten ondermeer opleiding inzetten voor het behoud van oudere werknemers. 

  "We moeten een klimaat creëren dat het potentieel en de creativiteit van individuen 
  stimuleert door hen zin in hun werk te geven. Door hen de mogelijkheid te bieden om hun competenties op te frissen en hun passie te doen oplaaien in het tempo van de technologische veranderingen. Zo zullen ze gemotiveerd blijven en niet langer de trimesters aftellen vooraleer ze met (brug)pensioen kunnen gaan.” 
  Philippe Lacroix, managing director van Manpower België-Luxemburg

 • Opleiding is eveneens een belangrijk instrument om te voldoen aan de verwachtingen van de nieuwe generatie

  “Jongeren zijn kritisch en assertief, ook wat hun opleidingsverwachtingen betreft. Typisch 
  is dat ze hun eigen weg zoeken. Ze volgen niet blindelings het standaardaanbod. Liever kijken ze naar wat ze nodig hebben. Hun motivatie is vaak dubbel: ze willen nu hun job beter doen, maar kijken ook naar later, naar welke opleidingen passen bij hun carrièreplan en hun ambities” 
  Tinne De Backer - Telenet

 • De druk op effectiviteit en efficiëntie neemt verder toe, waarmee de druk tot schaalvergroting en samenwerking verhoogt.

 • Maatschappelijk/demografische veranderingen: veranderende doelgroepen, toenemende complexiteit in problematieken, multiproblematieken, verhoogde zorgintensiteit, stijgende zorgbehoevendheid, veranderende gezinssamenstellingen en tijdsbestedingspatronen …

 • De transparantie- en verantwoordingsplicht neemt toe, evenals het belang van goed bestuur of corporate governance. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker.

Het is duidelijk dat organisaties in de social profit niet anders kunnen dan investeren in het ontwikkelen van hun medewerkers én dat medewerkers moeten investeren in hun eigen professionele ontwikkeling.