Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Leren in de social profit – enkele cijfers

 • Het Steunpunt Werk brengt de opleidingsinspanningen van Vlaamse bedrijven in kaart, op basis van sociale balansgegevens en aan de hand van de indicatoren opleidingsparticipatie, opleidingsuren en gemiddelde opleidingsduur.  De meest recente info betreft 2010- 2014 en vind je in Werk.focus 2017 nr.10.   
 • Enkele resultaten voor onze sectoren t.o.v. de cijfers van het Vlaams Gewest:

Vlaams Gewest

Gezondheidszorg

Maatschappelijke dienstverlening

Opleidingsparticipatie (in % van werknemers)

Formele opleiding

37,9

66,1

53,4

Informele opleiding

25,9

37,3

37,1

Opleidingsuren

(in % van gewerkte uren)

1,24

2,77

1,58

Jaarlijkse opleidingsverwachting (uren per werknemer)

16,3

31,8

16,4

 • De werkbaarheidsmonitor 2016 van de Stichting Innovatie en arbeid schetst een motiverend beeld over de leermogelijkheden in de gezondheids- en welzijnssector:

  • Het aandeel van de werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg dat onvoldoende leermogelijkheden heeft is gedaald van 18% in 2004 tot 13,7% in 2016.
  • Het percentage werknemers dat onvoldoende leermogelijkheden heeft (13,7%) ligt lager dan het Vlaams gemiddelde (16,6%).
  • Een grote uitdaging ligt in het doorbreken van routinematig werk en het gebrek aan autonomie. Beide aspecten zijn immers een belangrijke risicofactor voor problemen op het vlak van leermogelijkheden. Op beide aspecten scoort de gezondheids- en welzijnszorg minder goed.  22,1% van de werknemers heeft een routinematige job en 24% kampt met problemen op het vlak van autonomie.  Voor dit laatste aspect scoort de sector opvallend slechter dan het Vlaamse Gewest (19,4%).  
   Klik hier.
 • Een hoge deelname aan opleiding wordt in de Sectorfoto Social Profit van 2012 bevestigd: “Volgens de sociale balansen heeft 50,6% van de werknemers in de social profit deelgenomen aan een formele opleiding in 2009, tegenover een Vlaams gemiddelde van 31,5%”

Dat de social profitsector inzet op opleiding blijkt al langer een feit.

 • In de Sectorfoto Social Profit van 2008 lezen we:
  "De social profit is erg actief in het creëren van mogelijkheden voor werknemers om opleiding te volgen. De organisaties uit de socialprofitsector lieten hun werknemers 3 keer meer opleiding volgen in vergelijking met de gehele privé-sector. Bijna 1 op 2 werknemers nam deel aan een formele opleiding, tegenover 1 op 3 in alle sectoren samen. De opleidingen zijn over het algemeen wel vrij kort, gemiddeld 17,4 uur per deelnemer, en hebben een gemiddeld lagere kostprijs dan in de meeste andere sectoren”

 • In 2009 werden in 37% van de ondernemingen in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening formele opleidingen gegeven, tegenover slechts 15,3% op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Grafiek: Deelname aan formele opleidingen (% van de werknemers) (Vlaams Gewest)

afbeelding_3

Bron: WSE-raming Sociale Balansen op basis van NBB & RSZ (Bewerking Departement
WSE/Steunpunt WSE