Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Hoe leren wij?

Mensen leren graag: het gebeurt automatisch en we kunnen het niet laten. Het duidelijkst zichtbaar is dit bij kinderen, kijk naar hun onophoudelijke pogingen om te leren lopen, te leren schrijven, een hoge toren te bouwen…. Mensen hebben een natuurlijke drang tot groei en het zichzelf ontplooien. Helaas doen mensen in de loop van hun leven veel negatieve leerervaringen op. Leren wordt dan iets dat moet of sociaal wenselijk is, eerder dan een proces vanuit eigen verlangens en behoeftes. Leren wordt dan los gezien van de eigen groei en ontwikkeling.


Wist je dat:

  • Wij dagelijks iets nieuws leren
  • Wij meestal onbewust leren maw dat leren een natuurlijk proces is
  • Hoe wij leren het resultaat is van wat we meemaken (levenservaring)
  • Onze dagelijkse overleving uiteindelijk gebaseerd is op het feit dat wij leren!

Meer weten over hoe wij leren?

Waarom en hoe leren wij
Leren en ons brein
Leerstijlen
Motieven en weerstanden bij leren