Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Motivatie voor leren

Vorming en opleiding zijn een zaak van de werkgever én van de werknemer. Werkgevers kunnen leerkansen aanbieden en hun medewerkers aanmoedigen om competenties te ontwikkelen. Maar de motivatie van de medewerker is een cruciale voorwaarde voor succes. En die motivatie, die moet van binnenuit komen. Werkgevers kunnen hier niet rechtstreeks voor zorgen maar wat ze wél kunnen beďnvloeden is het leerklimaat.

Voorwaarden tot motivatie

Enkele concrete tips


“Mensen kunnen niet slim zijn tegen hun zin”

“Je kan gras niet sneller laten groeien door er aan te trekken …”

(Joseph Kessels)

'The five moments of need'-model van Mosher en Gottfredson

Het uitgangspunt van dit wetenschappenlijk model is dat er vijf specifieke situaties zijn waarin een persoon behoefte heeft aan leren.  

Dit zijn de 5 momenten van leren.

  1. New: When people are learning how to do something for the first time
  2. More: When people are expanding the breadth and depth of what they have learned
  3. Apply: When they need to act upon what they have learned, which includes planning what they will do, remembering what they may have forgotten, or adapting their performance to a unique situation
  4. Solve: When problems arise, or things break or don’t work the way they were intended, and,
  5. Change: When people need to learn a new way of doing something, which requires them to change skills that are deeply ingrained in their performance practices