Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Formeel versus non formeel leren

  • Van formeel leren is er sprake wanneer de leerprocessen plaatsvinden in een georganiseerde en gestructureerde omgeving en expliciet als leren worden aangeduid. Bijvoorbeeld in termen van doelstellingen, tijd of middelen. Het gaat hier over geplande leeractiviteiten. Voorbeelden zijn (beroeps)opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, congressen, studiedagen en lezingen. Het resultaat van formeel leren is vaak een diploma, getuigschrift of leerbewijs.

Uit de Kluwer Learning Indicator 2012 blijkt dat bij het professioneel leren de aandacht vooral gaat naar formeel leren. Klassikale opleidingen, trainingen en congressen zijn nog steeds de meest aangeboden leervorm. Zowel medewerkers, leidinggevenden als HR medewerkers geven deze leervorm ook aan als hun favoriete leervorm en de plaats waar ze het meeste leren.


  • Van non formeel leren spreekt men bij activiteiten die niet expliciet als leren zijn omschreven maar die toch een belangrijke leercomponent inhouden. Is aan een activiteit bewust een leercomponent toegevoegd dan is er sprake van semi gestructureerd leren. Bij informeel leren (incidenteel leren) wordt er geleerd als ‘toevallig neveneffect’. Leren gebeurt spontaan en vaak niet bewust.

Door het creëren van voorwaarden kan men het onverwacht uitwisselen van kennis bevorderen: voorzien van gezamenlijke lunches of koffiepauzes, personeelsuitjes, werken met de deur open, invallen voor een collega, gebruik van sociale media …

Deze infografic behandelt de basisconcepten van informeel leren.  Helemaal onderaan staan ook 5 tips om het informeel leren te bevorderen.

De aanwezigheid van en de linken tussen formele en non formele leervormen zijn belangrijk in het kader van levenslang leren.

Verschillende leervormen uitgelegd