Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Werkplekleren

Werkplekleren is alles wat te maken heeft met het doorgeven van kennis, vaardigheden en attitudes op of nabij de werkplek. Zoals bijvoorbeeld: introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers, ondersteuning door een meter of peter, leernetwerken, stages, intervisie …

Of werkplekleren doeltreffend is, hangt af van deze factoren:

  • samenwerking met meer ervaren werknemers;
  • leervermogen en leerbereidheid van de werknemer;
  • feedbackmogelijkheden van onder meer leidinggevenden en collega’s;
  • afwisseling op het werk – door variatie in taken en opdrachten komt iemand in aanraking met nieuwe elementen waardoor hij of zij bijleert;
  • autonomie bij de taakuitvoering – de mogelijkheid om zelf bepaalde taken uit te voeren, helpt om iets aan te leren.

Hoe werkplekleren bevorderen?

Uit onderzoek blijkt dat 70% van wat we leren, geleerd wordt door ervaringen op de werkplek, via uitvoering van taken en oplossen van problemen. (Lombardo en Eichinger -1996)