Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Verschillende leervormen uitgelegd

"Het bouwen aan een cultuur waar leren en ontwikkeling centraal staan, vraagt een mix van leervormen." An Macharis, coŲrdinator Vormingplus Citizenne

 Formele leervormen

  Kortlopende opleiding, studiedag, training, workshop,
  langdurige opleiding in onderwijs, conferentie, presentatie

 Non Formele leervormen

Semi gestructureerd leren:

  alle geplande activiteiten in
  een werkomgeving waarin
  bewust elementen met een
  leercomponent worden
  gebrachtInformeel leren:

 leren in een situatie die niet
 expliciet werd opgezet met
 de bedoeling te lerenLet wel: de indeling van de leervormen in bovenstaand schema is geen wetenschappelijke waarheid, maar pragmatisch van aard. In de literatuur lopen de visies hierover erg uiteen en veel leervormen bevinden zich op een continuŁm tussen formeel, non formeel en informeel leren.
Zie bijvoorbeeld dit artikel.