Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

VTO en competentiemanagement

Vaak kadert VTO beleid in een ruimer competentiemanagement.

Competentiemanagement = alle activiteiten met betrekking tot het aantrekken, in kaart brengen, inzetten, opvolgen, ontwikkelen en behouden van competenties van individuen en teams om zo bij te dragen aan de lange-termijn doelstellingen van de organisatie.


Competentiemanagement draagt ertoe bij:

  • De competenties van medewerkers af te stemmen op de interne en externe ontwikkelingen in de organisatie om zo de missie en doelstellingen te helpen verwezenlijken.
  • De inzetbaarheid van medewerkers doorheen hun loopbaan te bevorderen door het ontwikkelen en waarderen van hun sterkten en het neutraliseren van eventuele tekorten. 

Een kwalitatief VTO beleid staat hier niet los van:

  • VTO beleid systematiseert immers de contouren waarin competenties van medewerkers worden ontwikkeld. Het is een belangrijk instrument om deze ontwikkeling vorm te geven en ruimte te bieden aan het waarderen en stimuleren van datgene waar medewerkers goed in zijn.

 Competentie = kennis      +      vaardigheid      +     attitude
                    weten/inzicht                      toepassing

                           ↓                        ↓                          ↓

 VTO   =          opleiding     +      training           +     vorming  • Werken met competenties is op zich ook een instrument voor ontwikkeling. Het kan je helpen een efficiŽnt en effectief vormingsbeleid op te zetten. In kaart brengen van de competenties van je medewerkers, teams en organisatie legt immers zeer duidelijk de te ontwikkelen punten bloot en geeft inzicht in de sterke punten en complementariteit van individuen.