Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

De lerende organisatie

Een organisatiecultuur waarbij werken en leren geïntegreerd verlopen, noemt men een lerende organisatie. Peter Senge introduceerde dit begrip in 1990 in zijn boek ‘de vijfde discipline’. Daarin beschrijft hij een theorie over het veranderen en het leren van mensen in organisaties.

Er bestaat geen kant-en-klaar stappenplan, als organisatie ga je dus zelf op zoek naar jullie lerend vermogen. Zo heeft het aanbod aan leermogelijkheden een invloed op de mate en kwaliteit van leren in een organisatie. En ook volgende factoren beïnvloeden in welke mate mensen leren:

  • individuele factoren
  • factoren uit de organisatiecontext 
  • de heersende organisatiecultuur

De aanwezigheid van een aantal kritische voorwaarden dragen bij aan het creëren van een lerende organisatie. Ga samen met je medewerkers na of deze basisvoorwaarden in jouw organisatie al aanwezig zijn. En formuleer acties om gericht te werken aan elke voorwaarde.

Basisvoorwaarden voor de lerende organisatie


Meer lezen?

7 tips voor een lerende organisatie (VIVO-blog werkbaar werk, 2016)  

Eindverhandeling over de factoren die de kwaliteit van het leerklimaat (binnen woningcorporatie Westwaard Wonen) beïnvloeden (Karin De Folter, Universiteit Utrecht, 2009)

Leercompetenties ontwikkelen, (Prof.dr. P.R.J. Simons, Universiteit Nijmegen)

De zelflerende organisatie en haar opleider (Nina Lazeron, Opleiding en Ontwikkeling, 1992)

Whitepaper de lerende organisatie (Laurens van Lieshout, 2009)

Werken aan de lerende organisatie (Lieke Thyssen, www.changeability.nl)

Is yours a learning organisation? (HBR, 2008)

Do’s and don’ts lerende organisatie