Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Nieuw

Corona heeft ook sterke impact op opleiding van werknemers

Gepubliceerd op 05/02/2021 11:30

Uit cijfers van het sociaal secretariaat Securex blijkt dat het aantal opleidingsuren per werknemer tijdens het afgelopen jaar drastisch daalde (-39%), terwijl het aantal gepresteerde uren veel minder sterk daalde (-10%). De eerste lockdown had de grootste impact, maar ook in het najaar zette de daling zich door. 
Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex, ziet toch ook een positieve kant: “De coronacrisis was de katalysator om opleidingen in versneld tempo te digitaliseren. 2021 biedt de kans om de achterstand in te halen: aanbieders, werkgevers, werknemers en trainers moeten zich op korte termijn aanpassen aan de ‘new way of learning’.”

Meer info 


Opleidingsdeelname en -inspanningen in Vlaanderen

Gepubliceerd op 16/06/2020 08:51

Steunpunt Werk publiceert een nieuw monitoringsrapport ‘opleidingsdeelname en opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen’. De cijfers tonen positieve evoluties maar ook pijnpunten.

Enkele vaststellingen:

-    23% van de 24- tot 65-jarigen volgde het afgelopen jaar een opleiding. Toch spelen hierbij ook duidelijke mattheuseffecten naar leeftijd, migratieachtergrond, arbeidsmarktstatuut en scholingsniveau. 
-    6 op 10 van de volwassen Vlamingen is gemotiveerd om opleiding te volgen. 
-    In Vlaanderen steeg het aandeel bedrijven (groter dan tien werknemers) dat een vorm van opleiding verschafte aan haar personeel van 61% in 2005 naar 85% in 2015 en de opleidingsparticipatie van werknemers ging van 47% naar 57% op tien jaar tijd. Het is opvallend dat er een groot opleidingsaanbod is vanuit de werkgevers, maar dat er niet evenredig op wordt ingegaan door de werknemers en/of dat werknemers geen gelijke toegang tot opleiding hebben.

Het rapport kan je hier terugvinden. 
Blog ‘Straf: 4 op 10 geen interesse in opleiding’  

Enquête: aan de slag met online leren?

Gepubliceerd op 11/05/2020 14:40

In april 2020 peilden we naar het inzetten van online leervormen in onze sector. 
Wat blijkt?  Ongeveer 6 op 10 van de respondenten heeft géén ervaring met online leren.

Klik hier voor meer resultaten. 

Onderzoek naar de praktijk van levenslang leren anno 2020

Gepubliceerd op 06/03/2020 10:59

60 jaar nadat het concept van levenslang leren het licht zag, doet Randstad een onderzoek naar de feitelijke praktijk in België: Leren de burgers, werkenden, werkzoekenden en inactieven? Waarom leren ze? Wat leren ze? Welke drempels ervaren ze?  Wie zijn de aanbieders van de opleidingen? Hoe zien de burgers de verantwoordelijkheden van zichzelf, van het bedrijf of organisatie en de overheid in dezen?

De resultaten lees je nu in het rapport Wie werkt, leert. Klik hier.

Werkplekleren buiten je eigen organisatie

Gepubliceerd op 10/02/2020 10:01

Welzijnsnetwerk Tabor introduceert een nieuwe leerinterventie: de SWISH werkplekuitwisseling. Op zelf overeengekomen voorwaarden een beperkte tijd in een andere organisatie werken: denk je dat dit voor jou of voor je collega’s een goeie methode is om nieuwe energie, kennis, inspiratie en motivatie op te doen? Zou jouw organisatie gebaat zijn bij een sterker netwerk? Tabor zoekt organisaties die mee in het pilootproject willen stappen.

Benieuwd hoe een en ander in zijn werk gaat?  Je leest het hier.  

Tijd voor een nieuw opleidingsplan

Gepubliceerd op 16/01/2020 15:59

Een nieuw jaar, een nieuw opleidingsplan? 
Geen eenvoudige klus. Dus bieden wij je een helpende hand.

Graag wat hulp op maat?
Neem contact op met het VIVO-team Levenslang Leren, samen kijken we wat we voor jou kunnen betekenen. 

Technologie en leren - virtual reality

Gepubliceerd op 22/10/2019 08:51


Instrument in de kijker - Learning in facilitated teams

Gepubliceerd op 03/10/2019 08:36

Organisaties staan vandaag voortdurend voor veranderingsprocessen. Dit is niet evident voor werkgevers en werknemers. 

UCLL, Artevelde Hogeschool, Dobre Kadry (Polen) en VOV lerend netwerk sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een instrument waarmee organisaties zelf verandervraagstukken kunnen aanpakken. Het resultaat: de LiFT-methode, Learning in Facilitated Teams. Na een LiFT-traject volgt een gedragen antwoord waar de organisatie mee voort kan én voelen werknemers zich gesterkt om actief deel te nemen aan verandering en innovatie. In veel gevallen hebben ze iets gedaan dat volledig buiten hun normale takenpakket ligt, waardoor ze iets nieuws hebben geleerd waar ze in hun verdere loopbaan van kunnen profiteren.

Meer weten over deze methode? klik hier


Een leven lang ontwikkelen

Gepubliceerd op 25/07/2019 10:12

Een leven lang ontwikkelen staat sterk in de belangstelling. Dit is allerminst een nieuw onderwerp, al heette het in de Lissabon-agenda uit 2000 nog ‘een leven lang leren’.  Marinka Kuijpers, Judith Semeijn en Beatrice van de Heijden motiveren waarom vanuit loopbaanperspectief ‘ontwikkelen’ de voorkeur verdient boven ‘leren’.   

Lees hier hun essay. 


Leuk leren? Probeer eens een podcast!

Gepubliceerd op 09/07/2019 10:28

Is het je al opgevallen hoe er plots overal podcasts opduiken? Heb je er al eens eentje beluisterd? Nee? Dan moet je dit zeker eens doen.  Podcasts zijn inspirerend, leerrijk of gewoon leuk. En je beluistert ze waar en wanneer je maar wil, onderweg naar je vakantiebestemming, aan de rand van het zwembad of tijdens het voorbereiden van de bbq.  Ontdek onze suggesties.

Instrument in de kijker - Beschik jij over een groei mindset?

Gepubliceerd op 27/05/2019 07:28

Hoe kan het dat sommige mensen zich maar traag ontwikkelen (en eigenlijk een beetje stil lijken te staan)? Terwijl anderen voortdurend stappen blijven zetten… Dit heeft allemaal te maken met de mindset van deze persoon.  Heeft deze een growth mindset of een fixed mindset?

Welke mindset heb jij? Ontdek het via de gratis zelfscan van P&A Talentontwikkeling.  
Het rapport met je resultaten geeft je ook tips.Wil je games inzetten om te leren?

Gepubliceerd op 26/02/2019 09:36

Werk je in de zorgsector? Wil je games inzetten op de werkvloer? Voor medewerkers of voor patiënten/cliënten?

Raadpleeg het online platform www.Evidence Based Game Design.com

Je komt er serious games op het spoor, met bijhorende effectiviteitsstudies en tools om zelf aan de slag te gaan.

Het aanbod betreft volgende 5 thema’s: 
• niet-aangeboren hersenletsel
• inflammatoire darmziekten
• autismespectrumstoornis & laag zelfbeeld
• gezonde levensstijl
• verslaving: problematisch gamegedragOESO-rapport met aanbevelingen voor levenslang leren in Vlaanderen

Gepubliceerd op 22/01/2019 12:15

Als we als werknemer of organisatie in de nabije toekomst competent willen blijven, moeten we met zijn allen blijven leren en ontwikkelen. En daar wringt het schoentje. Want leren, hebben we daar wel zin in? Zijn we bereid er tijd voor te maken? Is het aanbod toereikend, toegankelijk en aantrekkelijk? Bieden ondernemingen voldoende mogelijkheden? Is er gepaste ondersteuning vanuit de overheid?

“Nog te weinig”, luidt het antwoord op deze vragen. Dat staat in een rapport van de OESO dat vandaag in het Vlaams Parlement wordt voorgesteld. Die ‘Skills Strategy Review’ schetst de vele initiatieven die (goed) lopen in Vlaanderen én geeft heel wat aanbevelingen mee over hoe we de tekortkomingen kunnen wegwerken. (Bron: SERV-nieuwsbrief 21/1/2019)

Lees het OESO-rapport.

Vlaamse opleidingsstimuli voor werkenden

Gepubliceerd op 21/01/2019 10:31

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering enkele hervormingen goed van de initiatieven die ze voorziet om werkenden aan te moedigen opleiding te volgen.

Er zijn drie instrumenten:

het Vlaams opleidingsverlof
de Vlaamse opleidingscheque
het Vlaams opleidingskrediet

Klik hier voor een beknopte toelichting bij deze maatregelen. Of raadpleeg de website www.werk.be voor meer gedetailleerde informatie.

Experiment: kunnen we het enthousiasme voor leren vergroten?

Gepubliceerd op 29/11/2018 10:47

In Nederland hebben de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben samen met onderzoeksbureau SEO een experiment uitgevoerd. Het doel ervan was om door kleine gedragsinterventies meer inzicht te krijgen in wat mogelijk kan werken om de scholingsbereidheid bij laag- en middelbaar opgeleide medewerkers te verhogen.

Ingezette interventies (nudges):
1. Leeradviseur: een 30 minuten durend gesprek met een leeradviseur van het Leer- en Ontwikkelplein. 
2. Managers: een positief ingestoken gesprek (losgekoppeld van de gesprekken in het kader van de beoordelingscyclus) met de direct personeelsverantwoordelijke manager waarin besproken wordt welke talenten de werknemer verder zou kunnen ontwikkelen met een cursus of opleiding. 3. Ambassadeurs (peer-to-peer): een werknemer die eerder positieve ervaringen heeft met een cursus of opleiding enthousiasmeert een collega-werknemer in een informele setting om ook deel te nemen. 
4. Leerstrategietest: een werknemer doet een leerstrategietest om te bepalen welke individuele leerstrategie bij hem of haar past. Aanvullend vindt een gesprek plaats met een externe coach.

Benieuwd naar het resultaat?  Je leest het hier

Instrument in de kijker - breng de leercultuur van je organisatie in kaart

Gepubliceerd op 06/09/2018 11:38

Op de blog van sowegrow.be kan je kennismaken met een eenvoudig model om de leercultuur van je organisatie in kaart te brengen. Aan de hand van 9 vragen krijg je een beeld vanwaar je organisatie al staat op dit vlak.

Neem hier een kijkje.  De vragen vormen een goed aanknopingspunt voor verdere reflectie.

Opleidingsinspanningen in Vlaanderen

Gepubliceerd op 03/09/2018 09:28

Acerta en Jobat.be lichten de resultaten toe van een onderzoek naar opleiding bij een kleine 4.000 werknemers.

Enkele kerncijfers: 
- 41% van de werknemers heeft in 2017 geen algemene opleiding gevolgd, 49% volgde geen enkele technische opleiding. 
- 34% van de werkgevers volgt na afloop van een opleiding actief de toepassing van het geleerde op de werkvloer op.

Lees meer.

Meet het transferklimaat: hoe zorg je ervoor dat opleiding rendeert?

Gepubliceerd op 21/06/2018 11:59

We investeren veel (tijd en geld) in het opleiden van medewerkers. Alleen lijkt dit niet altijd het verhoopte resultaat te hebben. Wat kan je doen om de ideale omstandigheden te creëren om wat je leerde op de werkvloer ook toe te passen? Meet het transferklimaat in jouw organisatie met deze vragenlijst. 

Klik hier

Coachingstrajecten en opleidingen verbindende communicatie op maat van social-profit medewerkers

Gepubliceerd op 30/05/2018 09:04

Goede en voldoende communicatie op de werkvloer is enorm belangrijk voor medewerkers en leidinggevenden, dat blijkt uit onderzoek naar werkbaar werk. In de praktijk is hier vaak nog werk aan. VIVO helpt je. Samen met de verschillende vormingsfondsen:

Leidinggevenden én medewerkers kunnen hier gratis gebruik van maken. Grijp daarom vandaag nog je kans en zorg zelf mee voor een positieve werksfeer.

Test je digitale vaardigheden, speel Digital Duel.

Gepubliceerd op 28/05/2018 12:37

Digital Duel is een ludieke onlinetest waarin je het opneemt tegen "digital natives" voor wie digitalisering geen geheimen kent. Ga jij de strijd aan?

Doe vandaag nog de test en ontdek tot welke digitale generatie jij behoort. Op het einde krijg je ook opleidingen aangeboden waarmee je je vaardigheden op dat vlak kan verbeteren.

www.digitalduel.be

Boeiende HR-webinars, snel inschrijven is de boodschap!

Gepubliceerd op 24/04/2018 14:33

Wil je op korte tijd iets leren over een actueel HR-thema? Volg dan één van onze webinars. Ze zijn op maat van leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, en teamverantwoordelijken uit de social profit.

28/05 - Functionerings- en/of evaluatiegesprekken. Boordevol praktische tips.

07/06 - Mijn loopbaan: hoe ze betekenisvol én duurzaam maken?

19/06 - Geluk op het werk 

Euh, een webinar hoe werkt dat nu weer? Dat lees je hier.

Leren is goed, méér leren is beter?

Gepubliceerd op 30/03/2018 13:14

Een nieuwe trend binnen leren in organisaties is de focus op leren in functie van presteren. Zo publiceerde kersvers hoogleraar Manon Ruijters een interessante tekst die stelt dat de aanname ‘leren is goed, méér leren is beter’ niet klopt en zelfs contraproductief is. Meer weten?

Klik hier om haar oratie te downloaden (pdf)

Breinvriendelijk leren, wat en hoe?

Gepubliceerd op 27/02/2018 10:43


Weet jij welke rol ons brein juist speelt bij leren?
En hoe je dan zorg draagt voor breinvriendelijk leren?

Ontdek nu hoe je dat doet.

Meest gelezen in 2017

Gepubliceerd op 21/01/2018 21:00

Deze onderwerpen vonden jullie het voorbije jaar erg interessant:

1. Wat staat er in een persoonlijk ontwikkelingsplan?

2. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Concreet aan de slag.

3. Wat zijn je leerpunten?

4. Formeel en non-formeel leren.

5. Leerdoelen formuleren.

Kennisdiffusie en innovatie in zorg en welzijn

Gepubliceerd op 19/01/2018 11:19

De Stichting Innovatie en Arbeid bracht een boeiend rapport uit met twaalf inspirerende voorbeelden van organisaties in de woonzorg, thuiszorg en ondersteuning van personen met een handicap.  

Innovatie in de zorg- en welzijnssector is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de zorgvragers. In de meeste cases komt innovatie tot stand in samenwerking met de betrokken zorgvragers en het personeel. De bestudeerde cases hebben ook aandacht voor disseminatie van kennis en ervaringen

Lees het rapport

Over spelen, leren en genot

Gepubliceerd op 26/12/2017 15:35

Wanneer speelde jij voor het laatste op het werk? Een rare vraag?
Volgens Stephan Marchant een belangrijke vraag!
Hij pleit zowel voor spelen op zich, als voor een speelse houding op de werkvloer.

Lees zijn blogbijdrage.

13 apps en tools om in te zetten in training en leertrajecten

Gepubliceerd op 07/11/2017 15:10

Op zoek naar apps en tools voor een training of  leertraject?

Download hier gratis het gratis e-book.   

Naast een beschrijving van de app lees je ook hoe je de app kunt inzetten. Ter inspiratie om eens iets nieuws te doen. Van samen besluiten nemen tot brainstormen of online een dagboek bijhouden. 

Benieuwd hoe je werk gezonder en aangenamer maakt ?

Gepubliceerd op 28/09/2017 08:28

Wel, www.waardevolwerk.be geeft je praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
Ontdek er hoe je mee stress en burn-out voorkomt en motivatie verhoogt.

Volg hen ook op facebook, zo blijf je vlot op de hoogte van de laatste acties, blogs en nog veel meer.

Ga er vandaag nog mee aan de slag.

Nieuw akkoord over opleidingsinstrumenten voor werknemers

Gepubliceerd op 11/07/2017 14:41

De Vlaamse regering en de sociale partners zetten vandaag hun handtekening onder een akkoord over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers.

Voortaan zijn er drie instrumenten: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet.

Een korte toelichting bij de hervorming vind je in de nieuwsflash van VERSO.  Klik hier

Een dagje meedraaien in een andere organisatie?

Gepubliceerd op 10/07/2017 09:36

7 vrouwen uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk grepen vorig jaar de kans om ‘On the move’ te gaan: één dag meedraaien met een andere professional in een andere organisatie. Waarom? Om zich te laten inspireren, om een nieuwe wind te laten waaien in hun professioneel handelen, om over het muurtje te kijken.  Lees hier meer over hun ervaringen.

Dit najaar zet Socius het initiatief opnieuw op.  Benieuwd?  Op donderdag 28 september a.s. organiseren zij een startbijeenkomst.

Opleidingsinspanningen in Vlaanderen

Gepubliceerd op 27/06/2017 07:38

Het Steunpunt Werk bracht de formele en informele vormingsinspanningen van Vlaamse bedrijven in kaart, op basis van sociale balansgegevens van 2010-2014 en aan de hand van de indicatoren opleidingsparticipatie, opleidingsuren en gemiddelde opleidingsduur. 

Klik hier

Uit de analyses blijkt dat de Vlaamse bedrijven hun vormingsinspanningen in de periode 2010-2014 opdreven, maar dat de toename in het laatste jaar minder uitgesproken was. Of Vlaamse bedrijven daardoor hun opleidingsinspanningen in de toekomst eerder op een gelijk niveau zullen aanhouden dan wel de inspanningen zullen hernemen, is momenteel onduidelijk. In het kader van de nieuwe wet Werkbaar en Wendbaar Werk worden trouwens nieuwe doelstellingen vooropgesteld inzake vorming en opleiding.

Meer cijfers over de leermogelijkheden op het werk vinden we in de Vlaamse werkbaarheidsmonitor.  Ook deze gegevens wijzen op een positieve evolutie.

Klik hier

Geld voor opleidingen - ESF oproep: Opleiding in bedrijven

Gepubliceerd op 06/04/2017 19:19

Hiermee wil het Europees Sociaal fonds opleidingen in organisaties in Vlaanderen stimuleren.
Ook jouw social profit organisatie kan een projectvoorstel indienen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project.

Ga na hoe en wanneer je jouw voorstel moet indienen.

Of ontdek welke andere subsidiemogelijkheden er zijn.

Gratis HR-Webinars

Gepubliceerd op 27/02/2017 15:29

VIVO lanceert een nieuw initiatief.

Wil je op korte tijd online leren over HR-onderwerpen?  Dan kan dit vanaf nu via één van onze webinars. 

Klik hier voor meer info

over het aanbod 

over de leervorm 

Levenslang leren in Vlaanderen - werk aan de winkel

Gepubliceerd op 14/02/2017 13:34

7% van de Vlamingen neemt deel aan levenslang leren.

In het kader van de Pact 2020-strategie werd bepaald dat de deelname aan levenslang leren in 2020 15% moet bedragen. Het Vlaamse Gewest scoort ook in een Europese context niet zo goed. Het gemiddelde van alle EU-lidstaten ligt, net als in 2014, op 10,7% (figuur 2.36). In Vlaanderen zien we wel een toename in de inschrijvingen in het volwassenenonderwijs.

Bron: Vrind 2016. Vlaamse Regionale Indicatoren

Meer cijfers over levenslang leren in de social profit vind je hier

Meest gelezen in 2016

Gepubliceerd op 10/01/2017 12:46

Dit waren in 2016 de populairste topics op de webite:

1. Een persoonlijke ontwikkelingsplan opmaken.

2. Wat staat er in een persoonlijk ontwikkelingsplan?

3. Wat zijn je leerpunten?

4. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?  Concreet aan de slag.

5. Leerdoelen formuleren.

Hoe kunnen we de impact van leren vergroten?

Gepubliceerd op 10/01/2017 10:11

Concrete richtlijnen hiervoor worden geboden door de bouwstenen van het HILL® model (High Impact Learning that Lasts). Deze bouwstenen beschrijven 7 elementen, waarvan in wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat ze impact realiseren.

Klik hier voor een korte toelichting bij het model door prof.dr. Filip Dochy.

Instrument in de kijker - de leerdoelenmaker

Gepubliceerd op 12/12/2016 12:17

Vind je het moeilijk om leerdoelen te formuleren?
Breek je hoofd niet langer, met de leerdoelenmaker van CEVORA wordt dit een makkelijke klus. 

Meer lezen over het formuleren van leerdoelen, kan je hier: Waarom is het belangrijk om leerdoelen te formuleren? Hoe ga je te werk? Hoe ziet een goed geformuleerd leerdoel er uit?  

Week van het leren op LinkedInLearning

Gepubliceerd op 27/10/2016 12:37

Om professionals te helpen bij het ontwikkelen van veel gevraagde vaardigheden, organiseert LinkedIn de ‘Week van het Leren’. Van 24 oktober tot en met 30 oktober, heeft iedereen gratis toegang tot de ruim 5.000 trainingen op LinkedIn Learning!

Klik hier om naar de opleidingen te gaan.

5 tips om leren onder werknemers te stimuleren

Gepubliceerd op 27/10/2016 12:32

Op basis van 10 cases van bedrijven die op een succesvolle manier leren en ontwikkelen

onder medewerkers stimuleerden, zijn 5 tips geformuleerd op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl.

Nieuwe ESF-oproep Opleiding in bedrijven

Gepubliceerd op 13/10/2016 08:25

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven en socialprofit organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

 

De oproep loopt nog tot 4 januari 2017.  

Meer info vind je hier

vzw De Heide werkt aan een geslaagd opleidingsbeleid

Gepubliceerd op 03/10/2016 15:28

Omdat ze:

•    erin geloven dat opleiding zin geeft aan werk

•    strategisch willen omgaan met leren en opleiding

•    zo op de hoogte blijven van veranderingen en vernieuwingen

•    het belangrijk vinden dat medewerkers zelf aangeven welke leerbehoeften er zijn

Klik hier en hoor wat ze te vertellen hebben 

 

Leren terwijl je je koffie drinkt?

Gepubliceerd op 16/08/2016 09:03

Padlet lanceert The Coffee Course, een serie informatieve padlets, die je kan lezen in de tijd die je nodig hebt om een koffie te drinken.

Een leuk idee om zelf mee aan de slag te gaan? 

Actief kennis en ervaringen delen op het werk

Gepubliceerd op 05/08/2016 08:32

We leren het meest op de werkvloer.  Maar in veel teams kan het actief delen van kennis en ervaringen een steuntje gebruiken.

Suggestie:  geef je medewerkers volgende vragen om gedurende 1 maand over te reflecteren en nadien over uit te wisselen.

* Wat is de belangrijkste gedachte of vraag die je deze week is bijgebleven?
* Waarom is dit een waardevol idee, inzicht of vraag en daarom belangrijk om te delen?
* Op welke manier ga je hier iets mee doen in jouw werk?

Veel succes! 

Laat studenten gratis één van je reële leervragen onderzoeken

Gepubliceerd op 10/06/2016 10:09

Heb jij een collectieve leervraag of -behoefte waarbij je hulp kan gebruiken?

Laat er eens enkele studenten van een postgraduaat HRM op los. Aan de hand van het Acht-Veldenmodel van Kessels maken ze voor jou een analyse op. Hieraan koppelen ze voorstellen van oplossingen en adviezen. Je krijgt dus gratis consultancy voor jouw specifieke opleidingsbeleid.

Meer info...

Instrument in de kijker - HRscan

Gepubliceerd op 25/04/2016 08:01

Op een makkelijke manier je personeelsbeleid doorlichten?

HRwijs maakte hiervoor een tool: de HRscan maakt via meerkeuzevragen een stand van zaken op. Ook het domein opleiding en ontwikkeling wordt onder de loep genomen.

Klik hier voor meer informatie.


Coaching als leervorm

Gepubliceerd op 19/04/2016 14:28

Onderzoek heeft aangetoond dat alternatieve leervormen vaak een hoger ontwikkelingsrendement leveren dan klassieke opleiding.

Coaching is een krachtige leervorm. 

Meer lezen over professionele coaching kan hier.

Nieuw!  Vanaf september 2016 komt VIVO tussen in de kosten van coaching van niet-leidinggevenden rond het sterker worden op de werkvloer door verbindende communicatie.  Hier vind je alle info over voorwaarden en procedure.


Opleidingsdeelname Vlaamse bevolking stabiliseert op 7,6%

Gepubliceerd op 29/03/2016 09:30

Anno 2015 nam naar schatting 7,6% van de Vlaamse bevolking tussen 25 en 64 jaar deel aan een opleiding.

Vlaanderen blijft daarmee ver achter op de gemiddelde opleidingsdeelname in de EU-15 (12,3%), al is er ook daar geen sprake van progressie.

Lees meer

Inspiratie uit de praktijk - Begeleid Leren in Teams

Gepubliceerd op 18/03/2016 10:51

Woon-en zorgcentra Sint-Elisabethsdal ging aan de slag met een BLITS-traject.

Ze wilden hiermee een betere doorstroming van de resultaten van hun interne werkgroepen verkrijgen.

Lees hun verhaal.
Meer info over de methodiek: www.blits-teamleren.be

Op zoek naar een opleiding?

Gepubliceerd op 10/03/2016 15:57

Op zoek naar een opleiding die je op jouw tempo en gratis kan volgen?
Probeer dan eens een e-learning uit. Het enige dat je nodig hebt is een computer en internet.

Zo kan je bijvoorbeeld deze opleidingen volgen:
- HACCP,
- medisch rekenen,
- voorraadbeheer voor logistiek,
- Nederlands voor anderstaligen,
- de basis van loon- en personeelsadministratie, ...

Bekijk ook de andere mogelijkheden.

Inspiratie uit de praktijk - leren dat tot vernieuwing leidt

Gepubliceerd op 18/01/2016 12:36

STEBO vzw ging in 2013 aan de slag met een project flowleren.  Zij betrokken elke medewerker in een leercirkel.  Samen nieuwe diensten en producten ontwikkelen was het doel.

Lees meer over dit project:

Het nieuwe leren heeft flowleren.

Samen leren: thuiskomen in je organisatie.

Experiment met interne leercoaches versterkt innovatievermogen.

Instrument in de kijker - is opleiding de sleutel tot verbetering?

Gepubliceerd op 12/01/2016 12:37

De kans is groot dat er momenteel in uw organisatie functionerings- of ontwikkelingsgesprekken op de agenda staan.  We bespreken er ook de opleidingsnoden.

MAAR is opleiding altijd het antwoord op de vraag?

Het model van Thomas Gilbert biedt hulp.

Meer lezen over opleidingsnoden kan hier.

De kracht van informeel leren

Gepubliceerd op 22/12/2015 09:00

Medewerkers leren onafgebroken tijdens het werk.

Deze infografic schetst op een leuke wijze de basisconcepten van informeel leren.
Bekijk helemaal onderaan ook de vraag: hoe kan de werkplek zorgen voor een boost van het leren?

Meer tips vind je hier.

Belgische professional blijft gehecht aan het klaslokaal. Maar kentering lijkt nabij.

Gepubliceerd op 21/12/2015 15:57

Net als de voorbije jaren, zit de Belgische professional graag in de klas:
voor 73% blijft het de favoriete manier om opleiding te volgen.
Toch lijkt er stilaan verandering te komen in die alleenheerschappij van het klaslokaal.

Meer info over het Kluwer Opleidingen onderzoek...

Leren = durven veranderen

Gepubliceerd op 02/12/2015 15:42

Leren vraagt de bereidheid om te veranderen. Maar ook het lef om te veranderen en de keuze te maken om uit je comfortzone te stappen.

Ontdek 5 tips om daadwerkelijk nieuw gedrag te ontwikkelen.

En begin nu met het formuleren van jouw leerdoelen.

Aantal organisaties met opleidings- en competentiebeleid neemt toe

Gepubliceerd op 29/10/2015 12:11

De resultaten van de 3-jaarlijke IOA (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid) enquête van de Stichting Innovatie en Arbeid zijn gepubliceerd.  Enkele vaststellingen: 

Eén op 10 ondernemingen en organisaties zet loopbaan- of persoonlijke ontwikkelingsplannen in.
Zeven op de tien ondernemingen en organisaties voorzien opleidingen (gewone opleidingen en on-the-job training). 
Startopleidingen bij aanvang van de tewerkstelling vinden we bij één op de twee ondernemingen en organisaties terug.
Een geschreven opleidingsplan bestaat bij 21,1% van de ondernemingen of organisaties.

Lees hier het volledige rapport.

Hoe kan je de competenties van vrijwilligers valideren?

Gepubliceerd op 29/10/2015 12:03

Laat je inspireren door ComPas - het competentiepaspoort - een Antwerps initiatief om competenties van vrijwilligers (vnl. jongeren) te erkennen in de vorm van een certificaat.

Enkele socialprofitorganisaties (zoals het CAW) in Antwerpen erkennen de capaciteiten van jongeren en zetten hen in als vrijwilliger om andere kinderen of jongeren te ondersteunen. Zo ontwikkelen zij sociale competenties of vaardigheden die een grote troef zijn voor hun latere studie of loopbaan.

Omdat zulke competenties niet uitgedrukt worden in een diploma werkte de Stad Antwerpen samen met verschillende partners- waaronder ook VIVO - ‘ComPas’, het Competentiepaspoort, uit. Organisaties die geaccrediteerd werden met het ComPas-label kunnen aan jongeren die bij hen een traject volgen en competenties verwerven, een ComPas-certificaat uitreiken. Met dit certificaat kunnen jongeren duidelijker laten zien wat ze in hun mars hebben en krijgen ze meer inzicht in zichzelf.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan hier in voor de infosessie van 12/11/2015 om 9u30 in Den Bell te Antwerpen.

Werkgerelateerde coaching is effectief

Gepubliceerd op 19/10/2015 13:27

Na een eerste meta-studie (overzichtsstudie van een groot aantal onderzoeken) over coaching van Theeboom et al. (2014) is er nu een tweede meta-studie (Jones, et al., 2015) verschenen die inzoomt op de effectiviteit van werkgerelateerde coaching (workcoaching).

Lees hier een samenvatting van de bevindingen.

Lees hier het volledige artikel.

Instrument in de kijker - de leerscan

Gepubliceerd op 19/10/2015 11:07

Zicht krijgen op de sterktes en uitdagingen van het leerklimaat in jouw organisatie?

De leerscan bestaat uit één vragenlijst voor HR-verantwoordelijken, één voor leidinggevenden en één voor werknemers.  Ze focussen op de verschillende bouwstenen voor een positief leerklimaat: nl.

  • toegankelijkheid
  • ondersteuning
  • autonomie
  • verbondenheid
  • transfer

Daarnaast gaat de leerscan dieper in op de rol van de coachend leidinggevende met volgende onderdelen: 

Leren en Werkbaar Werk in de Vlaamse Social Profit, de resultaten

Gepubliceerd op 25/09/2015 12:48

kaftlogo VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social profit. We gingen na wat het welzijn, de motivatie en de tevredenheid van werknemers in de social profit bevordert en vermindert.

In de vragenlijst peilden we onder meer naar de leermogelijkheden en leerkansen die medewerkers krijgen op en via het werk. Want leermogelijkheden dragen in belangrijke mate bij aan de werkbaarheid. Hier lees je er meer over.

De resultaten van dit onderzoek dienden als basis voor een actieplan dat werk maakt van werkbaar werk in de sector.

Wil je meer info? Contacteer Laurence de Mûelenaere.

Ben jij nog mee?

Gepubliceerd op 09/09/2015 13:21

Heb je het gevoel klaar te zijn voor de toekomst?
Ben jij nog mee op je werk? En wie of wat stimuleert je om bij te leren?

Laat je mening gelden en doe mee aan de enquête ‘Working and Learning today’.

Deelnemen kan tot en met 18 september. Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 15 minuten in beslag. Wie dit wenst krijgt achteraf ook de onderzoeksresultaten.
Meer info

E-learning wint aan populariteit

Gepubliceerd op 04/09/2015 09:44

Bedrijven reserveren een steeds groter aandeel van het opleidingsbudget voor e-learning. Dit jaar wordt 24 procent van het budget ervoor gereserveerd, in 2012 was dat nog 9 procent. Vooral in de zorgsector neemt dit aantal toe.

Ondanks het groeiende aandeel, blijft e-learning nog heel wat minder populair dan de traditionele leervormen.
Lees volledige artikel

Top 100 tools for learning - een selectie

Gepubliceerd op 25/08/2015 12:26

Elk jaar opnieuw lanceert Jane Hart, een oproep om de 10 tools door te geven die jou meest ondersteunen tijdens jouw leerervaringen. Dit resulteert vervolgens in een heuse Top 100 Tools for Learning.

Lees het volledige artikel...

UITNODIGING

Gepubliceerd op 12/08/2015 07:56

Wat: oprichting platform rond Lean Management
Wie: voor én door social profit organisaties
Waar: vrijdagvoormiddag 16/10/2015 te Genk

Meer info

Leren als je ouder wordt

Gepubliceerd op 30/07/2015 08:52

Als je ouder wordt, verandert de manier waarop je het beste kunt leren.
Op latere leeftijd kan beter toegepast geleerd worden.

Lees hier het volledige blogartikel.

Hoe zit het met de Vlaamse participatie aan leren?

Gepubliceerd op 15/07/2015 09:07

Op Eurostat kunnen we regelmatig kijken hoe goed we scoren in vergelijking met andere landen op levenslang leren. Helaas scoren we al enkele jaren slecht.
Jeroen Lavrijsen en Ides Nicaise van de KU Leuven schreven een verhelderend vergelijkend artikel. 

Lees meer...

Wil je een GRATIS onderzoek rond één van je reële leervragen?

Gepubliceerd op 24/06/2015 09:15

De studenten van de EHSAL Management School (Postgraduaat HRM 2015-2016) krijgen de opdracht één reële leerbehoefte in een organisatie te analyseren volgens het Acht-Veldenmodel van Kessels. Ze zoeken organisaties die bereid zijn één van hun collectieve leervragen of -behoeften te laten onderzoeken.

Contacteer Veronika Wuyts op 0495/61.72.23 of via veronika.wuyts@talentsatwork.be. Meer info...

Europese politici voor een brede visie op levenslang leren

Gepubliceerd op 18/06/2015 12:58

Twee Europese organisaties die werken rond volwasseneneducatie, EAEA (European Association for the Education of Adults) en EUCIS-LLL (European Civil Society on Lifelong Learning) richten samen met zes leden van het Europees Parlement een werkgroep op rond levenslang leren en de volwasseneneducatie.

De nieuwe prioriteiten van de Europese Commissie vormen de directe aanleiding voor dit initiatief: de werkgroep staat voor een brede en transsectorale benadering van het volwassenonderwijs, en is niet enkel gericht op werkgelegenheid. Ook persoonlijke ontwikkeling, sociale inclusie, actief burgerschap zijn belangrijk. In die zin wil de werkgroep als een soort waakhond optreden voor de beslissingen van de Europese Commissie.

Lees meer in het Socius-artikel. Of ga naar de website van EAEA.

Handleiding over managen van opleidingsbehoeften

Gepubliceerd op 11/06/2015 16:54

In het kader van het ESF-project Opleiding in bedrijven werkte VIVO vzw mee aan een handleiding over het managen van opleidingsbehoeften. Deze ondersteunt organisaties bij het beter matchen van opleidingen met de echte leer- en opleidingsbehoeften van haar medewerkers en met de noden van de organisatie.

Je vindt ze hier. Zowel theoretische inzichten, inspirerende voorbeelden als praktische tips komen aan bod.

Reorganisatie? Zet in op leren

Gepubliceerd op 08/06/2015 09:59

Herstructureringen zorgen traditioneel voor heel wat stress en een afname van de productiviteit bij de medewerkers. Hoe kan men deze negatieve gevolgen onder controle houden?

Lees hier hoe leren daar een rol in kan spelen.
Wil je meer weten over hoe je aan een lerende organisatie werkt? Start hier.

Webinar 21/05 - Juridische tips & tricks bij Het Nieuwe Teamwerken

Gepubliceerd op 29/04/2015 15:21

Het Nieuwe (Team)Werken roept heel wat juridische vragen op bij medewerkers, leidinggevenden en organisaties.

Tijdens deze webinar wordt een overzicht geboden van de juridische basis die van toepassing is bij Het Nieuwe (Team)Werken. De juridische spelregels worden hierbij vertaald naar concrete praktische tips zodat je aan de slag kan met de correcte juridische achtergrondinformatie binnen jouw organisatie!

Datum en tijdstip: donderdag 21 mei 2015, 12u30-13u15
www.hetnieuweteamwerken.be

Voorstelling ROEM ESF-project

Gepubliceerd op 01/04/2015 15:10

ROEM staat voor Return on Expectation Measurement en is de titel van het gelijknamige ESF-project.
Tijdens dit webinar kan je kennismaken met de tool en de vele mogelijkheden die de applicatie biedt voor het meten van leereffect en leerrendement.

Meer info over het volledige ESF-project vind je op www.roem.be

Gratis HR-vormingsaanbod 2015

Gepubliceerd op 08/01/2015 12:50

Wegens groot succes organiseert VIVO ook in 2015 een pakket gratis HR-opleidingen exclusief voor organisaties uit de social profit sector.

Voor enkele vormingen zijn nog plaatsen vrij. Een overzicht vind je hier. Inschrijven voor deze vormingen kan nog tot 31 januari 2015!

Vlaamse bedrijven voeren opleidingsinspanningen op

Gepubliceerd op 17/11/2014 16:10

Het steunpunt Werk en Sociale Economie analyseerde de opleidingsinspanningen in Vlaamse bedrijven. Ze deden dit op basis van regionale gegevens uit de sociale balans.

Een koppeling van gegevens uit de sociale balans met RSZ-gegevens, brengt opleidingsinspanningen op Vlaams niveau in kaart. De analyse bevat onder meer een overzicht van de participatiegraad aan formele en informele opleidingen per sectorgroep. Meer informatie

Learning Indicator 2014: klassikaal leren blijft populair!

Gepubliceerd op 22/10/2014 12:01

Voor het vijfde jaar op rij doet Kluwer Opleidingen onderzoek naar het professionele leren in ons land.
Ook dit jaar valt op dat de Belgische professional veel tijd blijft investeren in zijn ontwikkeling. Tegen de verwachtingen van vijf jaar geleden in, blijft klassikaal leren de populairste manier om up-to-date te blijven.

Lees de samenvatting van de onderzoeksresultaten!

HRwijs: Uitleg, tools en praktijkvoorbeelden over medewerkersbeleid

Gepubliceerd op 06/06/2014 10:33

Verso lanceert www.hrwijs.be, een website over medewerkersbeleid in de social profit. De website geeft uitleg over HR-thema’s, biedt tools aan en laat kleine vzw’s aan het woord.

Laagdrempelige info

Op www.hrwijs.be vind je laagdrempelige informatie over HR-thema’s. We gaan dieper in op het aanwerven van de juiste medewerker en het werken met competenties & talenten. Ook het onthaal van nieuwe medewerkers en personeelsgesprekken komen aan bod.

Tools

HRwijs maakte een selectie van bruikbare HR-tools voor de social profit. We verzamelden werkboeken, checklisten en sjablonen die vrij beschikbaar en bruikbaar zijn voor starters in HR. Je vindt er een voorbeeld van onthaalmap, een sjabloon van een POP-gesprek of een checklist voor het opstellen van een opleidingsplan.

Praktijkvoorbeelden

10 praktijkvoorbeelden brengen op de website hun verhaal. Huize Levensruimte vertelt bijvoorbeeld over de aanpak van het onthaal van nieuwe medewekers. Zij werken met een uitgebreide onthaalmap, een onthaaltraject van 6 maanden en praktische checklisten.

Dit werpt zijn vruchten af. ‘Nieuwe medewerkers leren zichzelf en de organisatie al doende beter kennen en wij leren hen kennen met hun sterke punten en hun groeipunten', vertelt Greet Put, eerste begeleider van Huize Levensruimte.


Talentwijzer app

Gepubliceerd op 05/05/2014 16:23

Talentenwijzer – docent is een applicatie die je helpt om je professionele kwaliteiten in kaart te brengen. Is deze app dan alleen voor docenten?  Zeker niet, hij is interessant voor iedereen. 

Na het invullen van een 140-tal vragen (10-tal minuten) ontvang je in je mailbox een beschrijving van de 5 kwaliteiten die het meest op jou van toepassing zijn.

De hoofddoelstelling van de Talentenwijzer is om het zelfsturend vermogen van mensen te versterken. De applicatie is een hulpmiddel om je eigen sterke kanten te benoemen, en vervolgens deze talenten beter te leren kennen, ontwikkelen en inzetten. Je krijgt hiertoe concrete suggesties m.b.t.:

·         - Formele cursussen, trainingen en opleidingen

·         - Meer werkzaamheden die aansluiten bij jouw talenten

·        -  Een nieuwe activiteit ontplooien die aansluit bij jouw talenten

·         - Je talent inzetten om een bestaand doel te bereiken

·        -  Jezelf uitdagen


Je kan de informatie over je talenten ook gebruiken om je voor te bereiden op een functioneringsgesprek of bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

Probeer het uit! Meer informatie vind je op www.talentwijzer.com

Job- en taalcoaching in de kijker!

Gepubliceerd op 25/04/2014 11:14

SLN presenteert met trots de nieuwe website www.jobentaalcoaching.be

Meer mensen aan het werk, het blijft een uitdaging! Daarom is ondersteuning van een nieuwe werknemer, tijdens de eerste periode na aanwerving, onmisbaar. Zeker voor een nieuwe werknemer uit een kwetsbare doelgroep.

Een externe, onafhankelijke coach kan in deze periode een hulp zijn voor een werkgever en via job- en taalcoaching een antwoord bieden op deze uitdaging.
Via de nieuwe website wil men iedereen zo optimaal mogelijk informeren over deze begeleidingsmaatregel. Doel is om job-en taalcoaching bekender te maken bij werkgevers en hen in contact te brengen met de aanbieders uit hun regio.

Talentontwikkelaar.be - samen bouwen aan een duurzaam personeels- en organisatiebeleid !

Gepubliceerd op 16/04/2014 14:14

Een organisatie is maar zo sterk als zijn mensen. Om samen te gaan voor kwaliteitsvolle loopbanen en een sterke organisatie kan je nu terecht op talentontwikkelaar.be. Want om te werken aan talent, slaan we toch beter allemaal de handen in elkaar?

Van een goede opvang op de eerste werkdag tot het waarderen van ervaring, het HR-beleid speelt een cruciale rol in elke fase van iemands loopbaan. Als organisatiebeleid of personeelsverantwoordelijke heb je de handen vol om de juiste medewerkers te vinden en iedereen gemotiveerd aan boord te houden. Wellicht heb je hierbij soms nood aan nuttige tips en praktische instrumenten?

Op talentontwikkelaar.be heeft Departement Werk & Sociale Economie Vlaanderen alle nodige info voor je gebundeld in een handige toolbox.

VIA vorming hogerop! Schooljaar 2014 - 2015

Gepubliceerd op 03/02/2014 13:47

Volg een opleiding, kosteloos én met loonbehoud. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sociale sector geven bijna 50 mensen de kans om een bijkomende beroepsgerichte opleiding te volgen.

Iets voor jou? Ga na of je aan de voorwaarden voldoet. Inschrijven kan tot 21 maart 2014. Voor meer info klik hier.

3 social profit genomineerden voor ‘beste L&D-initiatief 2013’, stem nu!

Gepubliceerd op 03/02/2014 13:30

Met de L&D Awards wil Stimulearning organisaties aanmoedigen en prijzen voor excellente vormingsinitiatieven. Ook willen ze goede praktijkvoorbeelden helpen verspreiden over sectoren heen, zowel in de social profit als in het bedrijfsleven.

Klik hier voor meer info over de kandidaten en om je stem uit te brengen. Donderdag 13 maart 2014 vindt de prijsuitreiking plaats.

Hoe informeel leren en kennis delen stimuleren binnen je organisatie?

Gepubliceerd op 03/02/2014 12:29

Een hulpmiddel dat sterk aan populariteit wint: sociale media.
Maar hoe start je ermee en hoe zorg je ervoor dat het een succes wordt?
Enkele tips.

Lont - voor teamleiders, personeelsverantwoordelijken en leidinggevenden van non-profit organisaties

Gepubliceerd op 03/02/2014 12:23

Speel jij ook actief een rol in het vorm geven van loopbanen bij medewerkers en teams in je organisatie? Benieuwd hoe de innovatieve website rond interne LoopbaanONTwikkeling je daarbij wil ondersteunen?

Schrijf je in voor de lanceringsdag van de innovatieve website www.lont.org op dinsdag 4 februari 2014.


De 5 meest gestelde vragen van werknemers over leren en opleiding

Gepubliceerd op 20/01/2014 08:11

Waar vind ik informatie over opleidingen?

Heb ik recht op opleiding?

Hoe overtuig ik mijn leidinggevende van mijn opleidingsvraag?

Hoe zorg ik ervoor dat wat ik leerde ook toepas?

Wie kan mij helpen bij mijn verdere ontwikkeling in mijn job?

Opleidingsmoe? Ontdek enkele alternatieven

Gepubliceerd op 14/01/2014 16:49

Verwacht je leidinggevende dat je voorstellen doet voor het verder ontwikkelen van je competenties? Maar wil je eens iets anders dan de klassieke opleiding? Lees dan volgende tips.

Leren kan ook op andere manieren dan via opleiding, kies een leervorm die bij jou past. 

HR in de social profit: zet je eerste stappen met HRwijs

Gepubliceerd op 14/11/2013 10:57

Verso lanceert dit najaar twee nieuwe concepten om kleine socialprofitorganisaties te ondersteunen bij hun medewerkersbeleid: de HRwijs adviessessies en inspiratiesessies. Deze initiatieven richten zich op kleine organisaties uit de social profit en starters in HR.

Meer info:       Logo_baseline

Learning Indicator 2013: de resultaten

Gepubliceerd op 14/11/2013 10:54

De 4de editie van dit onderzoek brengt de praktijk van leren op de werkvloer in kaart, evenals de strategie achter leren. Ruim 6000 professionals namen deel.
Ook benieuwd naar de resultaten? Download hier gratis de white paper Learning Indicator 2013.

Integratie van e-leren in je organisatie: gratis seminarie

Gepubliceerd op 14/11/2013 10:50

Ben je als organisatie van plan om met e-leren te starten of wil je weten hoever je gevorderd bent met de integratie ervan?
Dit najaar zijn er 3 gratis seminaries (13/11 - Mechelen, 20/11 – Brugge, 4/12 - Charleroi) waarin je wordt ondergedompeld in deze materie.
Meer info en inschrijven: Belgian Network For Open And Digital Learning

Metroplan laat verpleegkundigen UZ Brussel reizen door hun carrière

Gepubliceerd op 14/11/2013 10:12

Als verpleeg- of vroedkundige kan je loopbaan nog alle kanten op. Dat is de boodschap die het UZ Brussel haar personeel wil geven met het Metroplan, een visuele voorstelling van alle mogelijke professionele doorgroeimogelijkheden in het ziekenhuis. Hier lees je er alles over.

Waarom een website rond leren en opleiding?

Gepubliceerd op 30/01/2013 13:19

Levenslang leren, een uitdaging!

Onze samenleving schreeuwt het van de daken: werknemers moeten vandaag de dag een leven lang leren. Het belang hiervan zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het komt er op aan om mee te zijn en mee te blijven.

In de social profit zijn we onderhevig aan steeds hogere verwachtingen wat betreft efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening. Er worden dan ook extra eisen gesteld aan de deskundigheid en motivatie van de werknemers. In onze sector investeren werkgevers daarom sterk in het vormen, trainen en opleiden van personeel.

Een website met een boodschap: Blijven leren? Impuls tot evolueren!

VIVO vzw gelooft dat leren en opleiding een hefboom zijn voor kwaliteit én innovatie. Met de website ‘leren in de social profit’ wil VIVO vzw:

  • Het belang van investeren in leren en opleiding benadrukken
  • Een aanzet geven om actief werk te maken van lerende social profit organisaties
  • Volop de kaart trekken van een kwalitatief (strategisch, gestructureerd en gedragen ) leer- en opleidingsbeleid
  • Het rendement van opleidingsinspanningen verhogen en dus meer resultaat halen uit leren en opleiding
  • De gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer inzake professionele ontwikkeling in de kijker plaatsen.

Voor werkgevers én werknemers

Directie, leidinggevenden en opleidingsverantwoordelijken vinden hier informatie, instrumenten en voorbeelden die aanzetten tot een kwalitatief opleidingsbeleid.

Werknemers krijgen een toolbox vol praktische handvaten en tips om aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling.

Praktisch instrument

Deze website legt het accent op de praktijk. Je vindt er antwoorden op concrete vragen zoals “hoe begin ik aan een VTO-beleidsplan?” of “hoe krijg ik mijn opleidingsvraag helder en hoe bespreek ik dit met mijn leidingsgevende?”

Daarnaast willen we in de toekomst aandacht geven aan praktijkverhalen. Hiervoor doen we een oproep aan organisaties en medewerkers uit verschillende sectoren om te vertellen hoe zij werken aan kwaliteitsvol leren.

Heb jij een interessant verhaal? Wil je reageren? Mail dan naar info@lerenindesocialprofit.be!